Något i hästväg att fira

Kingofthehill vann Länspostens lopp på Fornaboda förra året med guldhjälmskusken Björn Goop. Två värdiga representanter för hästens roll i dagens samhälle. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

​På söndag har hästen en egen dag och i vårt län finns runt 9 800 hästar.

Hästen har alltid haft en framträdande roll i det svenska samhället. Förr var hästen ett livsnödvändigt jordbruksredskap och även utgjorde ryggraden i den svenska armén, så har hästen idag helt andra funktioner.

Så här beskriver hästens betydelse så här i sitt landsbygdsprogram:

”Hästens betydelse som betesdjur är väsentlig. Den bidrar till jordbruksproduktionen, tack vare behovet av foder och betesareal.

Uppstallning och turistverksamhet kan vara en affärsmöjlighet på landsbygden”.

Så långt Länsstyrelsen, som alltså framhåller hästen som ett viktigt inslag den gröna näringen.

Totalt i Sverige finns det drygt 362 000 hästar. Därmed är vi ett av Europas mest hästtäta länder. Man kan också räkna så här: det går 39 hästar per tusen invånare.

Enligt Jordbruksverkets egen statistik så har antalet hästar i landet ökat med tio procent de senaste femton åren. Framförallt har detta skett genom att importen av utlandsfödda tävlingshästar ökat. Det kan avläsas i verkets egen statistik

Enligt Jordbruksverket så kräver varje häst, i genomsnitt, 1,5 hektar betesmark. Totalt används 544 000 hektar i landet till betesmark och rasthagar till hästar. Omsatt i begriplig areal så motsvarar det halva Skånes yta.

Tittar vi på hästnäringen i länet så hamnar den på femte plats vad gäller de gröna näringarna.

Rid- och travsporterna är stora i länet. Travsporten har anläggningar i både Lindesberg (Fornaboda) och Örebro (Marieberg). Dessutom utbildas ungdomar i Kvinnersta för framtida jobb med hästskötsel. 18 proffstränare finns anslutna till länstravet.

På Örebro läns Ridsportförbund så säger Emma Wretefelt så här om ridsporten, som är mycket stor i länet.

– Det är faktiskt den största ungdomsidrotten, efter fotbollen. Många tänker inte på det. Vi har 40 föreningar i länet och 3500 medlemmar.

95 procent av utövarna är kvinnor/flickor. Dessutom är sporten stor på landsbygden, av naturliga skäl.

– I vårt distrikt så har vi, jämfört med omgivande län, många ridklubbar, varav ett flertal är små. Det är hästätt i bygderna.

Nästa stora satsning som drar igång är Odenkvarn cup i hästhoppning som startar i februari.