”Stomioperation bör prioriteras högre”

Hannah Floodeen forskar om ändtarmscancer vid Örebro universitet. Foto: Elin Abelson
Textstorlek:

Många patienter väntar länge på att få en nedläggning av stomin.
– Denna operation borde prioriteras högre, menar forskaren Hannah Floodeen i sin nya avhandling.

Omkring 2 000 personer drabbas årligen av ändtarmscancer. Många även i vårt län.

I samband med operationen läggs ofta en avlastande stomi, en påse på magen.

Den kan minska risken för att patienten drabbas av en allvarlig komplikation, eller operation med läckage i tarmen.

Nu har forskaren Hannah Floodeen vid Region Örebro län och Örebro universitet forskat, och lagt fram en avhandling i ämnet.

Där lyfter hon fram att stomioperationer borde ha en högre prioritet.

Hennes avhandling visar på att många stomier läggs ner för sent.

Det kan bero på att det är en förhållandevis lågt prioriterad operation inom hälsosjukvården idag.

Så här resonerar doktoranden:

– En påse på magen verkar inte påverka tarmfunktionen på sikt, trots att många patienter upplever besvär med funktionen efter genomgången operation.

– Resultaten i min studie visar att det kostar mer, fördelat över hela gruppen, att lägga upp en påse på magen än inte. Därför behöver man värdera noggrant vem som är i behov av tillfällig stomi och vem som kan vara utan.

Studien visar att ovanligt många patienter väntat längre på nedläggningen av stomin.

– Denna operation borde alltså prioriteras högre. Det var överraskande att det blev dyrare med en tillfällig stomi, än ingen stomi. De här forskningsresultaten har inte varit kända sedan tidigare

– Det händer mycket inom forskningen och sett över tid så har det visat sig att stomipåse inte passar alla patienter. Det gäller att vara beredda på att ompröva tidigare rutiner.

Hannah Floodeens forskning visar att man behöver se över riskfaktorerna för att drabbas av en allvarlig operationskompliakation.

Ett nästa steg är att värdera vilka patienter som är i mest behov av en tillfällig stomi. I den här studien har 234 patienter, på sjukhus över hela landet, ingått.

Det har visat sig att många har kvar sin stomipåse under lång tid.

En av fem patienter behåller stomipåsen för resten av livet

I vårt land får drygt 90 procent en stomi vid operation av ändtarmscancer.

– Min forskning visar att riskerna för komplikationer måste värderas ifall en patient ska få stomi eller inte.

– Det går inte att ge stomi till alla. Men det är en viktig diskussion som läkaren får ha med sin patient. Här krävs det noggrannhet och yrkeskunskap.

Ett exempel på en låg riskgrupp kan vara en frisk yngre kvinna som inte röker, där cancern upptäckts tidigt, och hon inte fått strålbehandling.