Historisk vägreparation i Haddebo drar ut på tiden

Ingemar Wesström från företaget Stenmästar´n i Öst, jobbar med stenmurarna. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

​Vägen genom byn Haddebo är fortfarande avstängd. Arbetet med att återställa det historiskt intressanta, stensatta vägpartiet har krävt mer arbete än beräknat. Arbetet kommer troligtvis att pågå åtminstone vecka 44 ut, kanske längre.

I slutet av augusti kunde vi i Länsposten berätta om det ovanliga vägprojektet i byn Haddebo, nära Hjortkvarn i Hallsbergs kommun. Det är Trafikverket som renoverar och återställer en sträcka på ett par hundra meter som är uppbyggd en bit över omgivande mark med en stensättning, ett slags stenmurar.

Vägen har sjunkit successivt och på ena sidan, mot en trädgård, har stenmurarna rentav fallit in.

– Det var bara en tidsfråga innan en timmerbil välte in i vår trädgård, berättar Per Hemberg, som bor på platsen.

Eftersom vägens hållfasthet var hotad och konstruktionen var historiskt intressant beviljades extra anslag för den komplicerade upprustningen.

Under arbetet är vägen genom byn avstängd. Det är en större grusväg, en så kallad länsväg, som går mellan riksväg 51, Norrköpingsvägen, och Närkesberg, vidare ut mot riksväg 50 och Skyllberg. Förutom ortsbor förekommer en viss genomfartstrafik, inte minst av lastbilar, timmerbilar och liknande. Det är inte ovanligt att exmepelvis timmerbilar på väg till sågarna i Hjortkvarn och Norrköping tar vägen över Haddebo.

Planen var att vägen skulle vara avstängd till vecka 42. Men det kommer att dra ut på tiden.

Exakt hur gammal vägkonstruktionen är vet man inte. Vägen finns på karta från 1600-talet.

– Det är svårt att säga. Vi har hittat slaggsten, det innebär ju att det pågick bergshantering här när vägen konstruerades, säger Ingemar Wesström på företaget Stenmästar´n i Öst, från Norrköping.

– Vi är inne på sjätte veckan här nu. Vi har i princip plockat ner stenmurarna helt och bygger upp dem igen från grunden. Man har valt att höja murarna lite, cirka 45 centimeter mot var de var innan, så de kommer upp lite på sidorna av vägbanan. Det är för att undvika att fordon kommer ut på själva stenmurarna. Det är det som hänt och orsakat att konstruktionen förfallit, fortsätter Ingemar.

Innan Stenmästarna tog över grävdes allt väggrus och jord bort för att frilägga stenmurarna. Det togs också bort en hel del buskar och träd.

Ingemars och hans kollegors arbete kommer troligtvis att pågå under hela vecka 43. Sedan ska vägen byggas upp igen med bärlager och ett nytt ytlager.

– Murarna kommer då att gå upp kanske 45 centimeter på sidorna av vägen. Vi har monterat brunnar, utlopp, så att vattnet ska rinna av vägen.

Det rör sig om en gammaldags stenmurskonsturktion, utan murbruk. Stenarna är lagda på varann och kilade med stenflisor för att hålla bättre, utan murbruk.

– Vi kommer dock att förstärka konstruktionen med något vi kallar torrbruk från insidan. När man byggde det här för länge sedan räknade man inte med exempelvis moderna snöplogar och stora långtradare på över 50 ton. Det gör att vi måste förstärka lite för att anpassa vägen efter moderna förhållanden, menar Ingemar.

För Ingemar och hans kollegor är vägen ett ovanligt projekt.

– Ja, själva stenmurarna är absolut inga konstigheter, dem är vi vana vid. Vårt vanligaste uppdrag är olika stenmurar vid kyrkor och kyrkogårdar. Men en sådan här väg har vi aldrig jobbat med förrut.

Ett stort projekt man jobbat med tidigare i år var att renovera stensättningen i en kanal som går genom Köping.

När vägen konstruerade en gång var byn Haddebo betydligt mer befolkad. Där fanns två herrgårdar, en hytta och en stångjärnshammare.

Man tror att vägen egentligen från början var ett litet järnvägsspår, för industritranssporter.

För boende i Haddebo har renoveringen inneburit en del problem. Några familjer hamnade på fel sida om den avstängda vägen. De har haft en dryg mil extra bilfärd för att ta sig till arbete och affärer.