Hennes installation ger starkt intryck i foajén

Anna Linnea Liljeholm fick inomhusuppdraget och skapade installationen, ”Knutpunkten, navet i ett nätverk”, som nu ska pryda foajén i Askersunds kunskaps- och kulturcentrum. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Invigningarna av de olika verksamheterna i kunskaps- och kulturcentrat Sjöängen, KKC, avlöser varandra. Samtidigt färdigställs de konstnärliga utsmyckningarna och installationerna både utom- och inomhus.

Konstnären Anna Linnea Liljeholm blickar upp mot det höga glasade taket i kunskapscentrets foajé. Det är där uppe som hennes installation, ”Knutpunkten, navet i ett nätverk” nu tar form.

– Jag ville verkligen, när jag fick det här uppdraget, jobba på höjden, förklarar hon.

Anna Linnea var en av fem konstnärer som gick vidare i projekttävlingen där priset var att få installera den konstnärliga gestaltningen inomhus.

Juryn gillade hennes starka originalitet i kombination av material som ger goda kontraster, och bland annat det gav henne uppdraget.

– Det är första gången som jag får ett konstnärligt gestaltningsuppdrag, berättar hon.

Det har blivit många resor till Askersund från hemmet i Lilla Dicka som ligger utanför Avesta.

Det mesta av jobbet har hon gjort hemma i ateljén, och nu lyfts installationen på plats med hjälp av skylift inne i det som blir stora entrén i KKC.

Formkroppar av olika storlekar i grå nyanser och i textilt material, som sedan kommer att sammanfogas med rep, och som ska förses med ljustrådar.

Kunskaps- och kulturcentrat har ju byggts med tanke på att knyta samman de båda inriktningarna, kunskp och kultur, under byggnadens tak.

Det är också den utgångspunkt och tanke som Anna Linnea jobbat efter, och anpassat sitt bidrag till den konstnärliga gestaltningen.

– Vi har ju själva ett inbyggt nätverk med trådar i nervsystemet som kopplas samman. Det är ju det som sköter vår kommunikation i oss själva, hur vi ska röra oss, tänka och känna, förklarar hon.

– Likheten här blir att jag med textilt material knyter samman de kommunicerande krafterna som ska samlas i den här byggnaden, tillägger hon.

Foajén är det första som besökarna kommer till och därför menar Anna Linnea att den har en viktig roll i byggnaden.

Hennes konstnärliga installation blir därför till ett första och viktigt intryck med sin symbolik till både byggnadens ändamål och anknytning till sjöstaden Askersund.

Anna Linnea började arbetet i mars och har sedan enbart jobbat med den här utsmyckningen.

Hon har haft starkt fokus och koncentrerat hela sin tid på att hennes installation i Sjöängen ska uppfylla förväntningarna som ställdes på henne när hon fick uppdraget.

– Nu tror jag att jag håller på att gå i mål. Jag räknar med att det sen kommer att kännas en tomhet, vad ska man göra nu.

Installationerna sitter som vi nämnde högt upp mot taket i stark kontrast till utomhusljuset genom glasrutorna.

Säkerligen kommer dagsljusets olika skiftningar även att få installationens formkroppar av trådar att växla nyanser vid genomlysningen utifrån.

– Jag gillar att jobba med rum, där rummet får bestämma konstverket. Jag kände jättestarkt för att göra det här som jag också kände passade mitt formspråk, menar Anna Linnea.

För Anna Linnea blir den här installationen ytterligare ett kliv framåt i sin utveckling som konstnär.

– Det här blir jätteviktigt för mig att använda som en referensgrej inför kommande uppgifter, konstaterar Anna Linnea Liljeholm.

I den utlysta projekttävlingen om konstnärlig gestaltning utanför KKC fick Viktor Korneev uppdraget med sitt förslag, Insikt – Utsikt.

”Goda kontraster i materialval och uttryck där det sårbara veka möter det hårda tunga”, var en del av juryns motivering.

Juryn fastnade även för att det i verket finns delar som knyter an till askersundstrakten och till verksamheter i huset.

Det konstverket håller för närvarande också på att färdigställas på den södra planen med utsikt mot Alsens vattenspegel.