De lyfter kvinnomod

Göran Janzon och Mats Larsson har lyft fram modiga kvinnor i sin bok. Foto: Inger Persson
Textstorlek:

Nu har boken om sex modiga baptistkvinnor kommit ut. Två av dem var från Asker.

Anna Persdotter, Alma Andersson, Ida Andersson, Doris Lundgren, Thora Thoong samt Kerstin Rudén – de var sex baptistkvinnor vars liv och tjänst nu presenteras i boken ”I kallelsens grepp”.

Två av dessa, Alma Andersson och Thora Thoong, var från Asker.

I lördags var det boksläpp i Stallet vid Betelkapellet i Asker. Göran Janzon och Mats Larsson berättade då särskilt om de två Askerskvinnorna. Författarna har skrivit om varsin kvinna i boken, men det är inte bara Göran och Mats som bidragit med material till boken.

– Kvinnor har gjort stora insatser i alla tider, men blivit styvmoderligt behandlade av männen, sa Göran Eriksson i sitt välkomsttal, innan han släppte fram bokens redaktör Göran Janzon från Stora Mellösa.

Göran Janzon är lärare vid Örebro Teologiska Högskola och Missionsinstitutet. Han var tidigare missionär i Centralafrika för Örebromissionen och har disputerat i missionsvetenskap. Han har i boken skrivit om Ida Andersson.

Mats Larsson, Grönbo, lärare vid Örebro folkhögskola och Örebro Teologiska Högskola, tidigare vid Missionsskolan Götabro (Helgelseförbundet) har disputerat i kyrkohistoria. Han har i protokollen följt Alma Andersson, som var en verklig profil i Asker.

Alma Andersson och Thora Thoong – vilka var dessa kvinnor, vars liv och tjänst finns med i boken, kanske ni undrar? Jo, Alma Andersson föddes 1867 i Valsta och växte upp i Asker och blev en av John Ongmans första evangelister. Hon var en av 12 personer som tillsammans med Klara Eriksson skickades ut som evangelist i Jämtland.

Här var de båda kvinnorna verksamma några år, men under tiden hade Klara gift sig med pastor Gustaf Öhrn i Hackvad. Alma önskade inget hellre än att få stanna i Jämtland, men hon var tvungen att komma hem och var sedan verksam i Asker. Hon dog 1937.

Den andra kvinnan från Asker berättade Göran Janzon om. Det var Thora Thoong som föddes 1910 och hade rötter i Östernärke men antogs som Baptistsamfundets missionär för Kina. Krig och sjukdom mötte henne. Makens plötsliga död och en bilolycka där sonen omkom, gjorde livet tungt. Hon återvände till Närke och avled 1999. Henes grav finns på Askers kyrkogård.

Boken ”I kallelsens grepp” beskriver på ett mycket intressant sätt hur livet och tjänsten kunde se ut för kvinnor från år 1850 fram till 2000-talet. En tid på cirka 150 år. Efter presentationen av bokens innehåll fanns tillfälle att köpa boken och ta del av de andra fyra kvinnornas liv.

Varför blev det en bok om kvinnor?

– Ofta har historier skrivits där männen framhållits som pionjärer, och ledare i församlingar, samfund och mission.

– Därför ville vi i den baptisthistoriska gruppen, i den här skriften, presentera sex kvinnors kallelse, liv och tjänst i Baptistsamfundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen.

Gruppen har mötts regelbundet i drygt 30 års tid, men flera olika faktorer har bidragit till att gruppen kommer att upphöra i sin nuvarande form.

– Under senare tid har vi huvudsakligen arbetat med ett projekt om kvinnor i baptisthistorien. Därav denna bok, säger Göran Janzon.

Lördagskvällen avslutades, som sig bör, med kaffe, hembakat matbröd och äppelkaka. Här kunde de som ville ställa frågor till författarna Gö