CV-området öppnas upp för örebroarna

Så här kan CV-området komma att se ut i framtiden.​
Textstorlek:

Tills för bara några år sedan låg CV-området i Örebro i säkert och skyddat förvar. För tillträde på markytan var man tvungen att legitimera sig hos vakten.

Men så har ju också CV-området haft en lång företagshistoria, med en del industrihemligheter.

Statens Järnvägar hade tidigare sin verkstad på området där polishuset och rättscentrum nu ligger, men vid förra sekelskiftet köpte man in mark vid lasarettet och Centrala Verkstäderna (CV) kunde invigas 1902.

Till en början reparerades endast ånglok, men snart även vagnar, växlar och annan teknik. CV skulle komma att utgöra en av Örebros största arbetsplatser, med en topp 1937 då 1 500 var anställda här.

Vid den tiden gjordes en modell av området och denna finns på plats när Jennie Kastengren, regionchef på Jernhusen, berättar om områdets framtid.

– Tillsammans med kommunen ska vi etappvis omvandla CV till en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Det kommer ta 20 – 30 år innan allt står färdigt. Vi vill inte hasta fram.

Förutom dialogen med Örebro kommun kommer man även lyssna på vad örebroarna förväntar sig och vill se på CV-ytorna. Det finns en enkät på Jernhusens hemsida.

– På CV kommer det finnas annorlunda och intressanta mötesplatser med grönytor. Det kommer öppnas upp förbindelse mot Lillån, som ringlar förbi i närheten.

Bostadsbolagen står självklart i kö för att etablera sig här och en första tomt är såld till JW Fastigheter.

Sedan flera år är det Euromaint Rail AB som drivit företaget med reparationer av tåg och lok. Sedan en tid har nya rutiner inletts som gör att inga hela tågsätt med vagnar behöver forslas in på området.

De delar som repareras kommer ofta hit med lastbil. Det har gjort att verksamheten blivit förändrad och flera byggnader har inte behövt användas.

– Så är det med vagnsverkstaden där vi står i nu. Här kan bli en viktig arena för teater, konserter, utställningar och mässor, fortsätter Jennie.

Det har spekulerats i hur länge Euromaint ska finnas kvar på området, men Jennie tror ändå att det kan dröja 15-20 år innan alla byggnader kan disponeras. Och det karaktäristiska yttre kommer förhoppningsvis bevaras, även om det finns mycket att göra invändigt i de gamla industrilokalerna.

Men vad kommer hända med CV:s vattentorn?

– Det ägs av Region Örebro län, men vi kommer föra en dialog med dem också, avslutar Jennie Kastengren.