Utfodringsfrågan som delar landsbygden

Vildsvinen, till nytta och nöje, samtidigt som de kan förstöra rejält för jordbrukare. Det kan bli förbjudet att utfodra dem. Foto: Henrik Östensson.
Textstorlek:

Regeringen har lagt ett förslag som innebär att det kan komma att bli förbjudet att utfodra vilt. Bra säger bland annat LRF medan man från jägarhåll tycker att det är en dålig idé
I vårt län förekommer utfodring av framför allt vildsvin, men också dovhjort och rådjur.

Det var bland annat efter påtryckningar från LRF regeringen lade ett förslag till lagrådet om att förbjuda utfodring av vilt. Frågan får sägas splittra landsbygdsbefokningen.

Jägare och en hel del markägare utfodrar för att gynna framför allt vildsvinsstammen och ge bättre jaktmöjligheter, en hel del jordbrukare säljer potatis, spannmål och ärter för utfodring. Andra jordbrukare utfodrar för att avleda vildsvin från åkrar.

Men för många jordbrukare utgör vildsvinen ett jätteproblem i form av nedtrampade och uppätna grödor. Skadorna efter vildsvin uppskattas dock kosta jordbruket miljontals kronor varje år.

– Vi stödjer ett förbud mot utfodring. Då menar vi när man vräker ut potatis, spannmål och annat i skogen, inte åtling. Att utfodra mycket lite vid en åtelplats för att kunna skjuta vildsvin måste givetvis få förekomma, säger Lennart Palm, ledamot i LRF, Lantbrukarrnas riksförbunds regionstyrelse och spannmålsodlare i Odensbacken.

Lennart håller med om att frågan delar även LRF:s medlemmar.

– Min bild är att många av våra medlemmar har mycket stora problem med förstörda grödor, vidlsvinen finns över hela länet. nu. Men det finns också de som tjänar på jakten genom arrenden och genom att sälja foder.

Jag skulle exempelvis tro att så mycket som 80 procent av den foderpotatis som produceras här i Östernärke säljs som vildssvinsfoder.

– Vi tror heller inte på nyttan med avledande utfodring. Mer utfodring ger mer vildsvin och ökande problem. Bilden vi har är att stammen ökar för varje år. Minskar stammen på en plats ökar den ofta på en annan.

Det Lennart menar med avledande utfodring är när man utfodrar för att få bort svinen från en åker.

–  All erfarnehet säger att svinen ändå går ut på åkrarna när spannmålen är mjölkmogen och ärterna som bäst. Finns det mer svin blir det mer problem. Det enda sättet att komma tillrätta med vidlsvinsplågan är ett förbud tyvärr. Så länge vissa tjänar på jakten är det svårt att komma överens.

Gunnar Glöerssen på Svenska Jägareförbundet har en helt annan inställning.

– Problemen går inte att lagstifta bort, det måste lösas lokalt, med samarbete. Många jordbrukare vi träffar tjänar ju på att arrendera ut mark och ägnar sig själva åt avledande utfodring. Det här problemet går bra att lösa med samarbete, jägare, markägare och jordbrukare emellan.

– Förslaget är otydligt. Landbygdsministern har talat om att åtling ska vara tillåtet. Läser man förslaget finns det inte med.

Gunnar menar att frågan i första hand är ett problem för markägarna att lösa.

– Ja. Har man jaktarrendatorer som överutfodrar eller misssköter det hela får man väl slänga ut dem, utöva påtryckningar mot varandra.

Han menar också att avartena är borta, att det skett en självsanering när det gäller utfodring av vildsvin.

– Det är ingen tvekan om att det förekom avarter för några år sedan. Man köpte gammalt bröd, livsmedelsavfall och rentav gammal godis och vräkte ut i skogen. Det blev sanitära problem och grisarna drabbades av karies. Sådant är i princip borta. Vi ser numera en betydligt mer ansvarsfull utfodring.

Lennart Palm håller inte med.

– Vi upplever tvärt om att man ofta utfodrar mycket och nära åkrar. Vi som är arrendatorer sitter i en särskilt knepig sits, eftersom vi i allmänhet inte har möjlighet att bedriva jakt på och i anslutning till den mark vi arrenderar.

Gunnar Glöersen menar att ett annat problem är hur ett förbud skulle upprätthållas.

– Förslaget, som är rätt otydligt, säger inget om att tillföra resurser till Länsstyrelserna. De saknar resurser för att upprätthålla de regler om utfodring som finns redan i dag, bland annat att fodret ska komma från en godkänd foderfabrikant.