Så in i Norden kofattigt

Kossa på vift. Ibland kan även en murvels bil få påhälsning av kor - som vid den här fäboden i Dalarna. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

​Antalet kor i landet fortsätter minska. Minus 25 procent sedan 1995.
Men mjölk är väldigt populärt. 77 av 100 tillfrågade tycker svensk mjölk har bättre kvalitet än utländsk.

Det finns runt 330 000 mjölkkor i landet. Det är en successiv minskning hela tiden.

Det är Jordbruksverket som mäter. Ny statistik, där siffror jämförts med de från Danmarks och Norges statistikbyråer, samt LUKE i Finland, visar alla på en nedåtgående trend.

I Danmark finns det 560 000 mjölkkor. Finland har 290 000. Norge har 230 000.

Men år 1983 fanns det, som jämförelse, en miljon mjölkkor bara i Danmark. Sverige och Finland hade då runt 650 000 vardera. Finland har alltså upplevt en kraftigare åderlåtning på kor än vad Sverige gjort.

Procentuellt handlar det alltså om en minskning i länderna med mellan 20 och 30 procent sedan 1995.

Samtidigt minskar antalet företag som håller mjölkkor. Senaste mätning visar att siffran nu halkat under 4 000 i Sverige.

De senaste siffrorna visar att det finns 17 000 färre företag i Norden som håller sig med mjölkbesättningar, jämfört med år 1995. Däremot visar siffrorna från Jordbruksverket att antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat något, och är nu runt 175 000.

Men siffrorna förändras hela tiden, och ska därförs ses som ungefärliga.

Det totala antalet kor i Sverige, alltså både mjölkkor och andra, stannar vid runt en halv miljon.

Parallellt med detta så visar en undersökning från Novus (beställd av Mjölkfrämjandet) att mjölk är väldigt populärt. Och mest populär är mellanmjölken.

Mesta mjölkdrickarna i Sverige hittar vi idag på Öland, Gotland och i Småland. Där dricker de i snitt 3,5 dl per person och dag. I resten av landet snittar vi på 2,9 dl.

En intressant notering är att män dricker i snitt 3,6 dl mjölk per dag, medan kvinnorna bara dricker 2,2. Hela 44 procent av den konsumtionen går åt redan till frukosten.

Enligt FN-organet WHO är mjölk ett av de viktigaste livsmedlen på jorden för folkhälsa och välstånd.

Enligt nämnda undersökning, gjord på 1 000 slumpmässigt utvalda personer, så tycker 92 av 100 att det är viktigt att djuren får gå ute och beta. 92 av 100 tror att svenska bönder tar väl han dom sina djur.

76 av 100 tycker det är viktigt att det finns mjölkkor i Sverige. 88 av 100 tillfrågade anser det vara viktigt att mjölken är svensk. 77 av 100 tror dessutom att vår egen mjölk har högre kvalitet än importerad.

Populäraste mjölk är mellanmjölken. Den gillar 51 av 100 tillfrågade bäst. 24 procent tycker att standardmjölken är bäst. 19 procent har lättmjölken som favorit.

Noterbart är, till sist, att antalet kor per företag ökar. Idag går det 81 mjölkkor per företag i Sverige. För bara ungefär 20 år sedan så var motsvarande siffra 26 kor. Alltså en jätterationalisering.