Peppar peppar på Linden

Textstorlek:
LEKEBERG. Tisdagen den 11 oktober är det dags för en ny seniordag, och som går under namnet Peppar Peppardag. Platsen för eftermiddagens program är Lindens samlingssal och mycket kommer att handla om hälsosamt åldrande där kosten står i fokus.
Kommunens kostchef kommer att informera utifrån sin proffession. Dietisten Carol Jakobsson från Adolfsbergs vårdcentral och nutritionist Erik Hellmén från Örebro läns Idrottförbund-Sisu utbildarna är två andra medverkande.
Dessutom kommer Studieförbundet Vuxenskolan att informer om kampanjen ”Balans i livet”. Det är fri entré och seniorbesökarna bjuds på kaffe och smörgås.