Mer fiberpengar till landsbygden

Mer pengar för att gräva ner fiber på landsbygden Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

​Regeringen har i höstbudgeten beviljat ytterligare 850 miljoner för bredbandsutbyggnad via landsbygdsprogrammet. Välkommet, de pengarna som fanns i programmet är slut.

Trots att Örebro län är välutbyggt när det gäller fiberbredband finns fortfarande stora behov enligt Åsa Lindin på Länstyrelsen i Örebro.

Frågan är dock hur långt 850 miljoner till bredbandsutbyggnad räcker. Behoven är som sagt mycket stora.

– Bara här i Örebro län finns ansökningar om stöd som motsvarar 13 miljoner kronor. Det är bara att dela 850 miljoner med 290 kommuner så ser man att det inte är så mycket pengar, menar Bengt Larsson på Länsstyrelsen i Örebro län.

– Jag tror det ska ställas i relation till vad andra infrastruktursatsningar kostar.

Dessutom är det så att Örebro län enligt Länsstyrelsen, trots alla ansökningar om ny fiber, är ett av de län som ligger längst fram när det gäller installation, nedgrävning av fiber för bredband på landsbygden.

Även LRF, lantbrukarnas riksförbund, välkomnar regeringens extra satsning.

”Bredband är en nödvändighet för att kunna bo och verka i dagens samhälle”, säger Helena Jonsson förbundsordförande LRF i ett pressmeddelande.

Redan innan de extra 850 miljonerna hade regeringen satsat 3,25 miljarder i landsbygdsprogrammet.

Trots att landsbygden enligt bland annat LRF och regeringen släpar efter när det gäller utbyggnad av bredband via fiber är det en landsbygdskommun i Örebro län som toppar listan över fiberutbyggnad i Sverige, nämligen Hällefors kommun, tätt följd av Sundbyberg- och Stockholms kommuner

92,02 procent av alla hushåll i Hällefors kommun har tillgång bredband via fiber.

– Det är åratal av målmedvetet och intensivt arbete som ligger bakom det, säger Bengt Larsson på Länsstyrelsen.

Det var länge Länsstyrelsen i Örebro län som hanterade bredbandsfrågor och också hanterade stöden för utbyggnad. Numera hanteras dock frågorna av region Örebro, via ett regeringsuppdrag.

När man via landsbygdsprogrammet betalar ut stöd för fiberutbyggnad på landsbygden handlar det om kanalisationsstöd. Stödet avser egentligen självgrävningen. Man gräver då ner en slang som sedan en teleoperatör blåser in en fiberkabel i.