Utvecklingsgruppens arbete stärker orten

Några av de aktiva i föreningen för Olshammars utveckling. Fr vä Tommy Svensson, Elisabeth Lennartsson, Sune Eriksson och Gerard Riem Vis. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Samhällsservice försvinner i brist på ekonomisk lönsamhet. I Olshammar, en utsatt tätort, arbetar utvecklingsgruppen för att rädda det som räddas kan.

Skolan avvecklades, kvar finns ett dagis, medan skoleleverna inhämtar sina lärdomar i Hammar. Folkets hus lades ned och den förra affärslokalen gapar tom i förfall.

Finns inte servicen är det svårt att rekrytera nya boende, även om husprisbilden är gynnsam. Olshammar är inte unikt i detta, bara ett exempel av många i landet.

– Jag vet två familjer som tittade på hus här, men när det inte fanns skola så blev det inget köp av, berättar Sune Eriksson ordförande i Föreningen för Olshammars utveckling.

I Olshammars ”centrum” träffar Länsposten honom och några andra av de aktiva i föreningen. Elisabeth Lennartsson, Tommy Svensson och Gerard Riem Vis är övertygade om att deras roll spelar roll för orten.

– Vi bildade föreningen för att kunna kämpa och rädda nåt kvar här, förklarar Sune.

Samhällsbilden har ändrats, mot hur det var förr. Kommunerna fungerar inte så i dag att man får allt, man måste vara med och ställa krav och vara mer aktiv, menar de.

Den stora kärnfrågan just nu är pumpstationen för det livsnödvändiga bränslet i en glesare bygd.

I samband med en besiktning riktades anmärkning mot att påfyllningshålet för bensin låg för nära en byggnad, vilket gav resultatet att bensinmöjligheten togs bort och kvar blev dieselpumpen.

Byggnaden i sig är den gamla affärslokalen och dess övervåning är klassad som bostad. Affären används dock inte längre och ingen bor heller i bostaden.

Macken är jätteviktig, hävdar ortsborna. Föreningen försöker medverka med olika förslag till lösning, men än är inget beslutat och klart.

Ett alternativ är att en ny mack uppförs ute vid riksväg 49, men etableringar av sådant slag är förstås kostnadskrävande för ett bensinbolag.

– Det bästa vore förstås att riva huset så vore problemet löst och macken blir kvar på samma plats, tycker Elisabeth.

– Det är jätteviktigt med en mack här och underlaget finns. Vi är många som tankar, och dessutom behöver många båtägare i hamnen bensin, påpekar Tommy Svensson.

En annan viktig arbetsuppgift utvecklingsgruppen tagit på sig är att under sommaren bemanna informations- och kaffestugan vid Fagertärn.

Tidigare skötte Olshammarsgården den uppgiften, men efter en lagändring om att skolungdom inte fick sälja och handha butikskassan blev det svårt med rekrytering av personal.

– Vi tyckte det skulle vara synd om kaffestugan skulle hållas stängd så vi räddade så att säga öppethållandet, säger Sune.

Utvecklingsgruppen tog över bemanningen och har nu ett samarbetsavtal med Britt-Louise Otter på Olshammarsgården.

– Olshammarsgården är vår största stöttepelare. Det är ovärdeligt att ha dem här, understryker Elisabeth.

En tidig summering av sommaren i Fagertärn är att där har varit många besökare i år.

– Det ligger på mellan 125-200 personer per dag, menar Gerard Riem Vis.

Utvecklingsgruppen är beredda på att köra även nästa år, med egen personal i Fagertärn. Men de har redan nu sammanställt en lista över krav på åtgärder som kommunen har att ta tag i.

Askersund är en tillgänglighets anpassade kommun därför behövs en ramp för att ta sig in i kaffestugan. Detta tillsammans med lite andra förbättringar i utomhusmiljön.

Ett annat problem är den dåliga mobila täckningen runt Fagertärn. Viktigt eftersom det handlar om säkerheten för personal och besökare.

Skulle olyckan vara framme och hjälp behöva tillkallas måste det också finnas fungerande mobilnät, anser gruppen.

Trots problembilden, i och omkring tätorten, med många ingivna skrivelser i olika frågor finns dock en stark tro om en bättre framtid.

– Att få hit en servicebutik skulle vara ett lyft, samt att våra idéer om sjönära tomter får gehör, och så var det ju det där med macken, drömmer gruppmedlemmarna.