Risk att brunnen sinar

Att grundvattnet, som här, vid Brännakällan, nära Sköllersta, rinner fram i dagen, är ovanligt. Speciellt när grundvattennivåerna är låga. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Just nu är grundvattnet lågt på många håll i Örebro län, På vissa ställen de lägsta på flera år. Sommarvädret har varit ovanligt varmt och torrt. De låga nivåerna grundlades dock tidigare, under hösten, vintern och våren.

Att de låga grundvattennivåerna på exempelvis Öland blivit ett stort problem i år har framkommit i medierna. Men även i vårt län är nivåerna låga.

Man skiljer på två olika sorters grundvattenmagasin. Små och lättrörliga samt stora och trögrörliga. De små är de som finns mest ytligt, i moränlagret. Det är från dessa vattenmagasin under jorden exempelvis flertalet enskilda brunnar på landsbygden hämtar sitt vatten. Längre ner, i berggrunden finns de stora och mer trögrörliga grundvattenmagasinen.

– Där nere finns de stora vattenvolymerna. Där är variationerna relativt små. För Örebro län har vi ändå nivåer under det normala där. I de ytliga, små, lättrörligamagasinen är variationerna mellan årstiderna större, där har vi nivåer mycket under det normala i södra delen av Örebro län och på vissa platser i norra länet, menar Fredrik Theolin, som arbetar med grundvattenövervakning på SGU, statens geologiska undersökningar.

Har man en grävd brunn, eller en ytlig borrad brunn kan det vara på plats att vara lite försiktig med sin vattenanvändning just nu. Särskilt om man vet med sig att brunnen sinat förr.

Nivåerna är de lägsta på flera år. Det varma sommaren har dock rätt lite med det att göra.

– Normalt börjar grundvattenmagasinen fyllas på under hösten. Man kan säga från slutet av augusti , början av september och framåt. Som högst brukar grundvattnet vara i slutet av november, innan snön. Snösmältningen hjälper sedan till ytterligare, menar Fredrik Theolin.

På sommaren fylls inte grundvatten på i någon större grad, även om det regnar rejält.

– Det beror dels på att växtligheten, grönskan suger åt sig en hel del av det regn som faller. Blir det varmt, och torrt, som i år, dunstar mycket vatten dessutom av innan det tränger er i jorden.

Det innebär att de som redan nu har problem med sinande brunn nog inte ska vänta sig någon riktigt ljusning förrän tidigast i början av september. Då har växtligheten slutat suga vatten medan avdunstningen på dagen minskat. Svalare nätter bidrar att kyla ner marken.

– Då kan det å andra sidan gå rätt fort att fylla på de ytliga grundvattnemagasinen, ett rejält regn gör skillnad.

Trots att det går trögt att fylla på vattenmagasinen brukar ändå problem med sinande brunnar avta när det blir svalare. Det går helt enkelt åt mindre vatten då.

Skälen till att vi nu har låga grundvattennivåer återfinner vi redan förra året. Efter de stora regnen som bland annat översvämmade Hallsberg i slutet av augusti 2015 blev det en nederbördsfattig höst. När sedan vintern kom blev det inte heller frågan om särskilt mycket snö. Snösmältningen bidrog därför inte heller till någon större påfyllning.

– Det har helt enkelt kommit ovanligt lite nederbörd under vinterhalvåret.

Fredrik tror dock inte att de låga grundvattennivåerna beror på en eventuell klimatförändring.

– Nej, det är för tidigt att säga. Visserligen förutspås östra delen av landet få ett torrare klimat, med sjunkande grundvatten, vid en klimatförändring. Där är vi nog inte än. Skulle vi se flera år av sjunkande nivåer, kanske jag får omvärdera det.

– Jag tror de här nivåerna kommer att räta upp sig rätt bra när det börjar regna i höst, avslutar han.