Ont om tandsköterskor

Det är ont om både tandsköterskor och tandhygienister. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

LÄNET Det är svårt att rekrytera tandsköterskor. Det konstaterar Region Örebro län i en färsk rapport.

Det är inte bara svårt att rekrytera tandsköterskor.

När det gäller rekryteringen av tandhygienister är situationen också bekymmersam.

En orsak till hygienistbristen är att Karlstad universitet beslutat att lägga ner sin utbildning av tandhygienister, vilket får den konsekvensen att tillgången på tandhygienister tyvärr nu minskar – och det över hela landet.

En paradox är att den förbättrade tandhälsan hos befolkningen medför att allt fler är i behov av tandhygienistens stöd för att behålla hälsan.

”Det är en utmaning att hjälpa till att finna en lösning på detta så att de negativa konsekvenserna mildras”, konstaterar Region Örebro län (tidigare landstinget).

För att mota Olle i grind, eller rättare sagt Olivia, med tanke på kvinnodominansen inom yrket, så genomförs nu två tandsköterskeutbildningar i länet. En i Lindesberg, en i Örebro.

Folktandvården medverkar vid de här två utbildningarna. Dels genom lärarinsatser, men också genom att erbjuda praktikplatser. Förhoppningen är givetvis att de som utbildats, och praktiserat här, också ska stanna och jobba vidare inom länets tandvård.

Det pågår även ett projekt med tandvårdsbiträden, som ska avlasta tandsköterskorna. Projektet har gett ett så gott uppfattat resultat, att det nu ska permanentas.

Allt detta har dessvärre påverkat ekonomin för Folktandvården på ett negativt sätt. Det som fått kostnaderna att sticka i väg är, konstaterar regionledningen, är att det blir dyrt att hitta folk till svårrekryterade orter.

Dessutom har det under den senaste tiden varit en ökning av antalet tandläkare som är föräldralediga, samt flera pansionsavgångar.

Således står Folktandvården inför en inte lättlöst uppgift. Och som om inte det vore nog så har andelen patienter med asyl- och flyktingstatus ökat kraftigt, vilket också påverkar ekonmin. Deras tandhälsa är hårt ansatt.

Men, för att hitta något positivt, så har långsiktigt stora framsteg gjorts inom länets tandhälsa. I den vuxna befolkningen syns det framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder, som tidigare i befolkningsgruppen.

FAKTA Region Örebro län  

bedriver tandvård som genomsyras av ett hälsoperspektiv. Detta både avseende tandvård till patienterna och generella insatser på gruppnivå.

Men detta räcker inte. Region Örebro län anser att nu måste insatser riktas mot mer socioekonomiskt utsatta grupper, om den goda tandhälsan i länet ska kunna bibehållas.