Ny mässa med fokus på natur och fritid

Stefan Emilsson och PO Östergren framför Högbrunnen där plattformen för ett debttforum ska ta form under den första mässan. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Medevi – Den här platsen är det optimala för en sådan här mässa. Det säger mässgeneralen PO Östergren och avser Medevi Brunn. Men förutom själva mässan ska det skapas och byggas upp en plattform för debatter och diskussioner kring rikstäckande frågor om allt som rör naturen.

Under två dagar kommer en stor del av brunnsorten för första gången att vara värd för en mässa där besökarna både ska kunna insupa kunskaper, ställa frågor, prova på och ta del av de produkter som i dag finns i handeln.

– Konceptet ska kännas lite annorlunda, och det här är en mässa och ingen marknad. På stora ytor ska besökarna kunna spatsera runt, ta del av utbudet och inte känna ett tryck av att behöva göra inköp, förklarar PO Östergren som tidigare arrangerat liknande mässor.

PO har varit i ”branschen” i 50 år och skaffat sig en gedigen kunskap om allt som tillhör de ämnesområden mässan omfattar. Bland annat med utbildningar inom jakt och skytte, och som vapentestare.

– Jag har alltid önskat att få göra en mässa där utställarna inte belastas med höga utställningsavgifter utan ställer ut kostnadsfritt, och att besökarna inte behöver betala någon entréavgift, förklarar han.

Så är också upplägget på Medvimässan som genomförs under två dagar 20-21 augusti, med
i stort sett samma innehåll båda dagarna.

– Vi har handplockat våra närmare 70 utställare och puffat på att de i sina montrar ska göra något som aktiverar besökarna.

– Lite av ryggraden att få alla att förstå att det inte är en ren mässa utan något som ger tillfälle att öka kunskaperna inom de områden som finns med, menar PO.

Mässområdet är riktigt stort och sträcker sig genom hela Medevi Brunns centrumgata och vidare västerut ner till Vätterns strand.

I den östra delen startar det med allt som rör hund, fortsätter med jakt, vapen och tillbehör och när man korsat länsvägen hamnar man på motor- och fritidsdelen.

Utmed den långa sträckan på västra delen finns skytte, skogsbruk och jakt i samverkan innan man kommer ner till Medevi brygga där marina företag och fiske placerats.

Målgruppen är obestämbar, mässan är avsedd att rikta sig till alla. Såväl aktiva utövare som barnfamiljer eller de kunskapstörstande som vill veta mer om allt som sker i våra marker och
i vår mylla.

– Vi gör även en satsning för kvinnor och ungdom med en av kvinnor bemannad skjutstation. Då mycket med fokus på ögat och synintryck, berättar PO.

Men PO har även en djupare tanke med arrangemanget. Till stor del beroende på de erfarenheter han skaffat sig under åren.

Skulle kunna uttryckas med, brist på samverkan mellan olika intressenter som ska samsas inom området, natur.

– Jag har märkt att det i Sverige fattas en bred plattform för debatter eller diskussioner gällande fritid, jakt, jord- och skogsbruk, hundar med mera.

– Alla sitter på varsitt håll och för samtalen. Det behövs något vettigt forum för att debattera dessa stora och viktiga frågor, slår han fast.

I samband med premiärmässan
i Medevi vill han skapa och bygga upp den plattformen. Som både ska innehålla debatter och föreläsningar.

Förhoppningen är att skapa en samlingsplats där bland andra även beslutande och ansvariga politiker, olika riskförbund och Naturvårdsverket deltar.

– Den här platsen ska bli som Gotlands Almedalen när det gäller naturfrågor, hoppas PO.

PO är förstås inte ensam om att hålla i det stora arrangemanget. I ledningsgruppen ingår även hans fru Anne-Christine, servicechefen Stefan Emilsson, webb-ansvarige Göran Karlsson och kommunikatören Joachim Westman.

– Jag har jobbat här i Medevi en gång i tiden och bor i närheten så jag känner till allt på området och håller i logistiken för att det här ska bli bra, påpekar Stefan.

Sponsorer bidrar till att mässan kan hållas kostnadsfri för både utställare och besökare.

– Jag för min del är jättenöjd med hur vi kunnat få till stånd mässan, och hur bra förberedelserna gått. När vi öppnar portarna till Medevimässan går en dröm i uppfyllelse, säger mässgeneralen PO Östergren och lovar en fortsättning nästa år.