Hög fart orsakar många olyckor vid vägarbetet

Vajerräckena på riksväg 50 mejas ideligen ner. Sänkt fart, en tanke på dem som jobbar bredvid vägen och sunt förnuft är det som gäller för att inte hamna i räcket. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Askersund Vajerräckena utmed vägbygget på rikskväg  50 är till skydd för vägjobbarna. Uppskattningsvis har mellan 30-40 påkörningar skett under knappt fem månader.
– Sänk hastigheten så är det inga problem, menar Tobias Asplund på Peab som helst skulle velat ta mer av vägbanan för att ge sina anställda ett bättre skydd.

Det har gått hårt åt de skyddande vajerräcken som satts upp utmed nya vägbygget av riksväg 50 mellan Rude och Skyllberg.

Otaliga fordon har stött emot eller helt enkelt mejat ner räcket på flera avsnitt på den aktuella sträckan.

Utmed sträckan syns spåren i form av plastdelar, lyktglas i vitt, rött och orange och däcksrester som slitits bort av vajrar och stolpar.

Värst verkar det vara mellan Ladäng och fram till norra infarten av Askersund.

Det går dock inte att få fram någon exakt siffra på antalet olyckor.

Dels beroende på att många inte anmäler incidenterna till varken polisen eller entreprenören Peab.

Och dels för att polisen endast kan ta fram statistik över de fall där olyckorna har lett till personskador. Enligt polisen har inga personskador inrapporterats.

Bernt Larsson, trafiksamordnare för polisen i länet har själv åkt sträckan:

– Jag kan nog tycka att det är väl så smalt, och man blir lite ängslig när man möter någon och tycker då att det är små marginaler.

– Då är det lätt att man håller ut för mycket mot vägrenen vid möten. Det är det enda jag kan tänka mig som orsak till påkörningarna, menar Larsson.

Niklas Landberg, delprojektledare på Trafikverket, upplever också att det varit ovanligt många nedkörningar av vajerräcket.

– Det har varit väldigt mycket, och vi ska nu när byggsemestern är över diskutera situationen med Peab.

Problemet har redan sedan byggstarten varit en ständig, och daglig diskussion, kring hur det ska gå att lösa.

Innan vägbyggarna tog semester lagades alla vajerräcken upp, men nu lär det bli dags att laga dem på nytt.

– När vi renoverade räckessträckorna innan semestern kunde vi konstatera uppemot 30 påkörningar. Då hade räcket suttit uppe i tre månader, påpekar Tobias Asplund, projektchef på Peab Anläggning AB.

Nu är arbetet i full gång igen efter några veckors semesteruppehåll, och då med nya nedkörda räcken som behöver ses över.

Att arbetet återupptagits innebär, för trafikanterna, bland annat hastighetssänkning till 50 kilometer på sträckor där arbetet och byggtrafiken är mer intensiv.

– Dessutom kommer vi att vidta andra fartdämpande åtgärder. Som målade tvärgående tjockare linjer vilka känns i bilen när man åker över dem, förklarar Tobias.

Såväl vajerräcken, cementerade skyddsbarriärer, hastighetsbegränsning och andra åtgärder har ett enda syfte, att skydda de som jobbar med den nya vägen.

– Vi måste ju ända intill den befintliga vägen för att kunna utföra arbetet, och då blir vi tvungna att ta en del av den för att säkra upp arbetet.

– Ska jag hårddra det så är arbetsområdet bakom räcket för litet. Jag skulle behöva en meter till för att känna större trygghet. Min personal vill också åka hem till sin familj på helgen, understryker Tobias.

Att det skett så många påkörningar av vajerräcket beror enligt Tobias Asplund bara på en sak:

– Problemet är att bilisterna kör alldeles för fort. Man måste hålla den angivna hastigheten, annars hinner man inte parera.

– Sänk farten, så enkelt är det. Åker man 70 där det är 70 är problemet ganska litet, menar han.

Noterbart är att problemet är störst i innerkurvor och där det är kuperat med backkrön.

Det framgår också när man färdas utmed sträckan och ser var vajerräckets stolpar mejats ned mot vägbanan.

Vi närmar oss även vintertid med vägunderhåll i form av snöröjning, men det ska inte utgöra något hot mot att vägbanan skulle bli ändå smalare.

– Det går att trycka snön genom vajrarna, så det ser jag inte i dagsläget att det ska bli ett problem, säger Tobias Asplund på Peab.