Fler vårdplatser på USÖ

Fler vårdplatser, 55-60 stycken, håller på att skapas på USÖ. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

USÖ Vårdplatserna ska bli fler på USÖ. 55-60 stycken, för att effektivisera vårdavdelningarna.
– Arbetet har påbörjats, men det kommer att ta något år, säger Jan Olsson, snart avgående hälso- och sjukvårdsdirektör.

För att komma till rätta med köer och överbeläggningar så är USÖ:s ledning i fullt arbete med att tillföra vårdavdelningarna fler sängplatser. Det ska bli runt 55-60 platser fler. Men inte över en natt.

– Det här tar lite tid, säger Jan Olsson till Länsposten, än så länge högste ansvarige tjänsteman för vården.

– Vi är i fullt arbete, och vi genomför förändringen successivt Det tar nog hela året ut, och även en del av nästa för att nå den tänkta effektivare verksamheten. Målet är att allt ska vara genomfört till sommaren nästa år. Alltså: fler vårdplatser öppna, utan extra kostnader.

Det här ingår i ett led att få bukt med vårdens ekonomiska underskott.

Sparsiffran som Region Örebro län utgick ifrån, från början, var runt 180 miljoner. I nuläget något nedtonad, till runt 170.

Att utnyttja vårdavdelningarna effektivare, är ett sätt att spara. Att ha några fler platser per avdelning, är alltså effektivare

Borta är det forna tänkandet då man valde att spara genom att dra ner på vårdplatserna.

Regionledningen använder själva ord som ”ett antal vårdflöden bör även ses över och sannolikt styras om”. Antalet utlokaliserade patienter förra året, var inom USÖ 1033 patienter. Jämfört med Karlskogas 59 och Lindesbergs 135. Några vårdavdelningar används mera frekvent för att utlokalisera patienter och några kliniker ligger i topp när det gäller att använda vårdplatser utanför den egna kliniken för att utlokalisera patienter.

Det här, menar regionledningen, kan vara ett tecken på att tillgången till vårdplatser är snedfördelad, jämfört med behovet. Beläggningsgraden för medicinklinikerna är 92 procent (variation mellan 85 och 100 procent). Kirurgen har en 85-procentig beläggningsgrad (variation mellan 72 och 99 procents beläggningsgrad).

Noterbart är att när det gäller återinläggningar, inom 30 dagar, så ligger den siffran för flera diagnosgrupper på 15-20 procent. I vissa grupper på drygt 30 procent.

Det gör att sjukhuset mera tydligt kommer att arbeta för att patienter och anhöriga ska mera aktivt delta i sin vård och behandling.

Region Örebro län slår fast i sin vårdplan för kommande år att:

1) Det ska var tre akutsjukhus och två förlossningsavdelningar.

2) Tre moderna akutmottagningar ska vara öppna dygnet runt: Lindesberg, Karlskoga och Örebro.

3) Vården ska fortsätta utveckla universitetssjukvården med högkvalitativ forskning.

4) Det är i nuläget inte aktuellt med några uppsägningar.

Ekonomiskt är majoritetens bud att ekonomin ska vara i balans vid årsskiftet. Resultatet inför 2017 måste då förbättras med 2,5 procent. Därav sparkrav och effektiviseringar.