9 av 10 tycker att de kör bra

De flesta gillar att köra bil. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Sju av tio svenskar tycker det är roligt att köra bil. Dessutom anser nio av tio att de kör bra.
Men ju äldre vi blir – desto mindre värdesätts miljö/bränsleförbrukning av förarna.

Ettusen svenskar har tillfrågats om sina körvanor och köregenskaper av marknadsföringsföretaget av PFM research.

Det visar sig att vi är ett körglatt folk och att vi har ett mycket gott självförtroende när vi kör.
Det visar sig också att bilen är avgörande för en rik fritid, även i storstaden.  Sju av tio ägnar sig åt fritidsaktiviteter där bilen är ett måste.

Var tredje bilförare säger att de måste avstå från vissa aktiviteter om de inte har bil.

Ett annat resultat från undersökningen, kanske inte oväntat, är att kvinnorna värderar säkerhet mest och män värderar prestanda högt.

Om nio av tio förare verkligen är bra bilförare kan man undra, men att nio av tio tror att de är det. Det kan noteras som tänkvärt, och det gäller både män och kvinnor.
Det är bara sex av 100 bilförare som inte tycker det är roligt att sätta sig bakom ratten.

Men kvinnor tycker i ungefär lika hög grad som män att det är roligt att köra bil.

Dock tycker singlar och ensamstående att det i högre utsträckning är roligt att ratta en bil.

Samtidigt svarar hälften av de tillfrågade att de inte sällan oroar sig för säkerheten i bilen.

De ställer även höga krav på säkerhetsutrustningen. Sex av tio vill dock inte betala extra för säkerheten. De tycker helt enkelt att den är självklar, som exempelvis krockkudde.

Intressant är att även storstadsbor anser sig behöva bilen, trots kollektivtrafik.

Sju av tio tillfrågade anser sig ha fritidsaktiviteter som kräver bil.
De främsta kriterierna för att göra ett bra bilköp är följande: Prio ett – priset. Prio två – säkerhet. Prio tre – miljöfrågan.

Vad gäller bil/miljö så visar det sig att de yngre sätter störst vikt vid miljö/bränsleförbrukning. Frågan blir, enligt undersökningen, mindre viktig i takt med stigande ålder hos bilförarna.
Frågan har inte heller lika hög prioritet på landsbygd som i städerna.

Till sist en liten knorr: bara nio kvinnor av 100 tycker att körglädje och prestanda är viktigast när man köper bil.

Det kanske sänder en tanke till framtida biltillverkarna som ofta har stort fokus på prestanda.

FAKTA Om bilar  

För närvarande rullar, enligt statistik från Transportstyrelsen, följande fordon i Sverige:
4 708 000 personbilar. 604 000 lastbilar. 15 000 bussar. En miljon släp. 80 000 mopeder.
Nästan 300 000 motorcyklar. 326 000 traktorer. 56 000 skotrar.
Dessutom finns en stor mängd avställda fordon.
Statistiken är från mars månad, den senast räknade månaden.