Nu är det bra höväder i länet

För de som bärgat hö har sommaren så här långt varit utmärkt, med flera långa torkperioder. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Att vi har en ovanligt torr sommar har inte undgått någon. Den senaste veckans värmebölja har gjort att det torkat upp rejält. En större skogsbrand i  Bocksboda i Kilsbergen, flera mindre och ovanligt låga grundvattennivåer är några av konsekvenserna. För de som kör hö är vädret toppen.

Lässtyrelsen, myndigheten för samhällsberedskap och SMHI graderar brandfaran i i 5, eller snare sex steg. Bedömer man det som riktigt eldfängd kan man nämligen ta till en nivå 5E. I skrivande stund bedöms brandfaran dock som en fyra.

Det innebär att brandflyget, som flyger runt länet för att i tidigt skede upptäcka bränder, just nu flyger två gånger om dagen. planet lyfter 12.30 och 16.30. Man flyger i princip runt länets utkant, motsols.

Runt om i länet vissnar just nu gräsmattorna och kreaturens bete torkar bort. Träd tappar löv som det vore höst. Men torkan har drabbat olika. På vissa platser har det kommit en hel del regn medan det på andra knappt regnat över huvudtaget sedan innan midsommar. Allra torrast verkar Östernärke vara, i ett bälte från öster om Hallsberg och österut. Den lägsta regnmängd vi hört talas om där är 14 milimeter sedan veckan innan midsommar. På andra håll har det kommit 50 milimeter eller mer.

– Det är som alltid, tämligen svårt att ge en generell bild. Den torka som råder just nu betyder inte särskilt mycket för spannmålsskörden, menar Per Willén, ordförande för LRF i Örebro län.

Vädret just nu kan möjligen skynda på skördestarten.

– Mycket talar för att vi får en tidig skörd. Det är bra. I fjol ville det aldrig mogna av. Jag tror också på relativt höga eller normala volymer. Torkan har som sagt drabbat lokalt, på vissa håll. Värst var torrperioden runt midsommar. Då skadade torkan lokalt, inte minst på sandbackar och liknande.

När det gäller grundvattennivåerna skiljer man på stora och långsamma flöden och små och snabba. Lite förenklat finns de stora långsamma i berggrunden, en bit ner, de små snabba i längre upp i jordlagret.

När det gäller de små snabba flödena är nivåerna mycket under det normala. Det innebär att om man exempelvis har en grävd brunn, ja då gäller det att börja vara ordentligt försiktigt med vattenanvändningen. Speciellt om man brukar ha problem med att brunnen sinar.

När det gäller de långsamma flödena är nivåerna under det normala. Det är speciellt i södra delen av Örebro län grundvattennivåerna börjar vara bekymmersamma. Enligt SMHI: särskilda vattenhemsida är nivåerna lägre än på flera år.

I skrivande stund finns regn i väderprognosen. Men inte i sådana mängder att det nämnvärt påverkar grundvattnet. Men lite mindre torrt kan det i alla fall bli.