Hjärntrust håller igång den nya NIMA-verksamheten

Hjärnkirurgerna Magnus Olivercrona, Sandra Olivercrona och Pekka Mellergård håller igång läkarverksamheten dygnet runt. I princip jour vart tredje dygn per person. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Örebro Tre hjärnkiruger ser till att den nyöppnade neurokirurgiska verksamheten fungerar dygnet runt.
– Jobb vart tredje dygn, säger Magnus Olivercrona.

Sandra Olivercrona, Pekka Mellergård och Magnus Olivercrona. Det är namnen på hjärntrusten på nyöppnade NIMA som i nuläget har tre platser på IVA (Intensivvårdsavdelningen). NIMA står för intermediär vårdavdelning.

Men varför heter så många hjärnkirurger Olivercrona? Vi får svaret av Magnus med just det efternamnet.

– Det var min farfars bror Herbert som på sent 20-tal drog igång den här verksamheten. Det var på Serafen i Stockholm. Han var den ende hjärnkirurgen vi då hade i landet, och han var länge ensam. Sedan har det på något sätt blivit ”tradition” att flera inom släkten fortsatt inom yrket. Ett spännande yrke.

De tre högspecialiserade läkarna är alltså spjutspetsarna på NIMA, som i nuläget är inkvarterad på IVA som i sin tur, i normalfallet, har åtta vanliga IVA-platser och sex thorax-platser.

IVA-sköterskan Cathrine Törnqvist:

– Nu kan vi behålla patienterna. Behöver inte skicka dem till Uppsala.

Åtta sjuksköterskor och åtta undersköterskor har nyanställts för den här verksamheten. Avdelningschef Jenny Johansson, med sina rötter i Hallsberg, har hållit i hela det arbetet sedan i april.

– Det har i princip inte varit svårt att hitta folk, flera vill hit. Däremot fick jag pussla för att få ihop personalen under sommaren. Men det gick. Vi är jättetaggade nu för att göra ett bra jobb. Spännande, utmanande, roligt.

– Alla får specialundervisning i den avancerade teknik som finns på NIMA. Men den lär man sig.

Det görs i landet drygt 10 000 hjärnoperationer om året, av varierande storlek. NIMA-platserna i Örebro ska ses som ett led mellan IVA och vanlig vård.

Pekka Mellergård:

– Bra att politiken, sjukhusledningen och de som jobbar här, gemensamt kommit fram till att dra igång det här. Vi tror mycket på vår nya verksamhet.

Sandra Olivercrona:

– Självklart en utmaning. Men jätteintressant att få vara med och starta den här viktiga verksamheten.

I framtiden är det tänkt att NIMA ska ha sex vårdplatser, i en ny egen avdelning.