Ett fåtal gör många brott

Kommunpolisen i sydnärke, Irene Rosell, uppmanar till vaksamhet, att inte lita på någon och att grannsamverkan kan bidra till att hindra eller uppdaga brott. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Sydnärke Kumla, Hallsberg och Östansjö är tre orter
i sydnärke som, hittills under sommaren, varit särskit utsatta för olika former av stöldbrott. 
En handfull gärningsmän svarar för stor del av dessa brott, menar kommunpolisen Irene Rosell.

Under senare tid har polisen fått in många anmälningar av begångna stölder runt om i södra länsdelen.

Många av dessa är fordonsrelaterade, och förutom rena stölder har även en del skadegörelser på fordon inrapporterats.

– Kumla är nog den ort som sticker ut, och som är mest drabbad, men även Hallsberg och Östansjö finns med i den statistiken. Bättre ser det i nuläget ut i Laxå och Askersund, säger Irene Rosell.

Är du oroad över den här utvecklingen?

– Det kan jag väl säga att jag är, men egentligen är det inte mer än det normalt brukar var under somrarna

Irene Rosell framhåller att den brottsliga verksamheten förändrats under tid. Tidigare utfördes brotten av många personer, men så känner hon inte att fallet är nu.

– Bil-, källare- och villainbrott utförs av få personer som gör många brott på kort tid.

Polisen har även lyckats gripa misstänkta och vid de utredningarna har gärningsmän kunnat bindas vid en rad av polisanmälda stöldbrott.

– Vi har haft jättemånga frihetsberövanden både när det gäller inbrott och en del våldsbrott. Det har bland annat handlat om personer som varit på rymmen från behandlingshem, berättar Irene.

Sommaren brukar även vara tidpunkten då olika ligor far runt, slår till på en ort, för att sedan försvinna till nästa, och i slutänden kan stöldgodset hamna utomlands.

Även där märks i nuläget en förändring.

– Vi hade i vintras problem med den här formen av brottslighet, likaså under våren. De så kallade öststatsligorna figurerar inte så mycket just nu.

Men Irene Rosell kan förstås inte garantera att nuvarande trender, varken geografiskt eller de som utför dem, håller i sig framåt i tiden.

Rådet är att man alltid ska vara misstänksam när det, exempelvis på landsbygden, dyker upp fordon och personer som man inte känner igen från trakten. Tillfället gör tjuven, vilket innebär att man bland annat inte ska förvara stöldbegärliga ting synbara i bilen.

– Det är tyvärr i dag hälsosamt att inte lita på folk.

Gällande våldsbrotten ligger de på en normal nivå, och är inget alarmerande enligt polisen.

– Där handlar det mest om anmälningar av brott mot person där någon är på fyllan och slår nån annan på käften. Vid fester och olika tillställningar, konstaterar Irene Rosell.