En promenad bland alla Trystorps ekar och växter

Många knotiga och mäktiga ekar finns till beskådan. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Trystorp Förutom att bese Trystorps slott och skådespelet med Hjalmar, ska besökaren inte heller missa den fina naturen kring Trystorps ekäng.

En minnestavla finns uppsatt som visar att naturreservatet grundades 1961 av Harry de Jonquieres, dåvarande slottsherren vid Trystorp. Då utgjorde parken 13 hektar, men 1997 utökades den till hela 40.

På skylten kan man även läsa inskriptionen ”Vi tackar för din fina insats, stora engagemang och kunskap. Ditt alltid så glada och varma bemötande mot oss alla besökare”.

Det är en stor och mäktig naturupplevelse som möter besökaren och förutom de månghundraåriga ekarna finns flera andra intressanta växter. Bland annat olika sorters ormbunkar som träjon och majbräken.

Vid träden och växterna finns speciella skyltar som berättar lite mer. Bland annat får vi veta att växten gullpudra fått sitt namn från att den är gul och att den förr användes mot mjältsjukdomar.

Lungört är en annan speciell växt med blommor som är röda när knopparna sticker upp, men som sedan blir blå.

Här finns också örter som spridit sig från intilliggande parker och trädgårdsodlingar, och som valt en ny plats.

Solstjärnan är en meterhög växt med solrosliknande blommor. Här finns även akleja, toppklocka, krollilja, skogsförgätmigej och parksmultron.

Det finns buskar som skogstry, krusbär och hagtorn. Förutom ek bland trädslagen finns också lönn, ask, lind och gran.

De gamla träden utgör även en gynnsam förutsättning för djur- och lavlivet, som brun guldbagge, oxtungsvamp och blå dropplav.

För fåglarna är de gamla träden som ett välfyllt skafferi och här trivs flera olika sorters hackspettar. Även stenknäck, bivråk och nötkråka.

Riktigt stämningsfullt blir det att höra kattugglan eller gökens läten.

Det är nästan lite mystiskt och sagolikt att vandra stigen genom ekängen. Hade det varit skymning skulle promenaden kunna bli ungefär som i en del tecknade Disneyfilmer, där träden tycks få mänskligt liv och anfalla vandraren med sina långa armar.

Men Trystorps ängar är en fridfull och snäll idyll, och ingen behöver således vara rädd.

I den variationsrika lövskogen finns här och var spår av äldre tiders odling. Bland annat stora rösen, med hopplockad sten.

Jordbrukslandskapet såg förr helt annorlunda ut, det krävdes stora ängar för att samla ihop vinterfoder till tamboskapen.

Stigen är anpassad både för barnvagn och rullstol. Vid vissa partier kan dock en medhjälpare till rullstolen behövas. Efter vägen finns dessutom flera bänkar och bord.