”Vi måste värna om dem som lämnar fängelset”

Örebropastorn Paul Enlund har arbetat flera är som NAV-pastor inom kriminalvården. ”Förtroende är enormt viktigt i det arbetet”. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Paul Enlund har varit fängelsepräst i fyra år. Och han säger om de intagna:
– Om vi inte tar dem till oss, som lämnat fängelset, så kommer vi att odla brottslingar.

Annons:

Paul Enlund slår upp bibelordet från Matteus 25:36, ”…och ni besökte mig…” när han berättar om sina år som själavårdare på Svartsjöanstalten och Färingsö, och säger:

– Fängelset är som ett slags sociologiskt universitet och en plats för kyrkornas diakoni.

– För mig har det här arbetet varit väldigt inspirerande. Och som själavårdare på en anstalt måste man vara väldigt noga med att hålla vad man lovar. De intagna känner sig nämligen, nästan alla, lurade och svikna livet igenom.

Idag har Paul Enlund församlingstjänst inom Equmenia, Betaniakyrkan på norr i Örebro, men…

– Jag kan mycket väl tänka mig börja arbeta igen i fängelsemiljö. Kumla? Varför inte?

Hur sker den naturliga vardagskontakten med de intagna?

– Till exempel med sång, fika, samtal – ofta i samarbete med besöksgrupper. Där kan mycket viktiga livssamtal äga rum. I de sammanhangen kan de intagna där våga samtala om både tro och förändring.

– Det är andakt en gång i veckan. Vi spelar en CD med stilla musik, tänder ljus… Inte sällan läser vi ur andaktsboken Rätt kurs. Stillhet, ro.

Vilka är det du mestadels möter i arbetet på fängelserna?

– Alla. Allt från knarkare till direktörer, läkare och advokater. Hela gänget. I många fall har det börjat med att man skrivit under ett papper. Sedan kan man inte betala skulden.

– Det i sin tur leder till brott, och snart är man fast i kriminalitet. Det kunde varit du och det kunde varit jag som satt där.

– Många återfallsförbrytare gör en resa, och är snart tillbaka igen. Och det finns förvisso yrkesförbrytare som inte skäms för att göra brott.

Men här vill Paul Enlund utveckla resonemanget ytterligare:

– Visst blir jag också upprörd när jag ser vad som hänt på till exempel Hisingen. ”Sätt på dem”, säger folk, och jag förstår ju att tryggheten behövs.

– Men om man sansar sig en stund, och är nöjd med att de fått sitt straff, och bromsar in tanken, så visar det sig att att hårdare straff inte har avskräckande effekt. Snarare förråande. Inte ens dödsstraff har det.

Finns det risk att bli alltför mycket kompis med de intagna?

– För det första är regeln att vi alltid ska ha uniform. I mitt fall präst- eller diakonskjorta. Sedan är jag i första hand där för att vara tillgänglig och närvarande.

– Men det är jättenoga hur man använder sin maktposition. Vi är ju ändå bara gäster på anstalten. Som präst/pastor kan man bara jobba vidare om man har förtroende.

–  Det är inte alltid enkelt, men det är väldigt viktigt att följa föreskrifterna inom fångvården, att aldrig lägga sig i vårdprocessen. Inte heller bli för bundis.

Hur ska vi andra se på de män och kvinnor som suttit inne?

– Som kyrka och kristna ska vi jobba med att förbättra samhället. Och där ingår även att omfamna dem som lämnat fängelset. Om vi inte gör det så kommer vi att odla brottsligheten för att vi inte tagit dem till oss.

– Det handlar om att möta dessa trasiga människor med någon form av medmänsklighet. Men därmed inte naivitet.

– Men jag vill även säga en annan sak, nämligen att jag mött flera som sagt att kriminalvården räddat deras liv.

– Om de inte kommit in på anstalt så hade droger, prostitution och annat tagit deras liv.

Paul Enlund menar att om de intagna ska komma ur det här ekorrhjulet så måste de lyftas, bildlikt talat.

En annan tanke han har är att om skolan, och även många runt omkring dessa utsatta människor, kunde ställa upp – ja då kunde många fler räddas.

Och hur orkade han själv med ett sådant här tufft arbete?

– Man blir faktiskt inte avskräckt, som ju många kan tro. Mycket av arbetet är uppmuntrande.

– Det är ett utmanande arbete, men ibland även roligt.

– Som fängelsepräst får man ju också känna att man är med på ett litet hörn och försöker förbättra samhället.

Annons: