”Rör inte våra dammar”

Ingemar Stenström och Göran Hartman är oroliga för att deras dammar kan komma att rivas. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Åboholm, Tiveden, oroas befolkningen nu över vad som ska hända med dammarna mellan sjöarna Bosjön och Unden. Länsstyrelsen har beviljat pengar till ett projekt som går ut på att återskapa vandringsvägar för framför allt öring. Frågan är om det verkligen funnits öring i vattendraget någonsin.

– Man vill riva våra dammar, berättar Göran Hartman, som äger en av dammarna.

Peder Eriksson, enhetschef på Länsstyrelsens enhet för vatten och naturmiljö hävdar dock att det inte finns några sådana planer överhuvudtaget.

– Nej, som markägare kan man söka bidrag för att riva ut dammar för att återskapa vattenvägar. Det har markägare gjort nedströms, nära utloppet till Unden. Vi har inga planer på att tvångsriva dammarna uppströms mot ägarnas vilja, Vi har aldrig använt sådana tvångsåtgärder, menar han.

Men Länsstyrelsen har redan gett ut en turistbroshyr där man kan läsa att vandringsvägen för öring mellan Unden och Bosjön redan är renoverad. Att de vandringshinder dammarna utgör redan är rivna och att det därmed är fri vandringsväg för Öring från Unden ända upp till Bosjön.

Enligt vad Länsposten erfar har också länsstyrelsens tjänsteman som varit på plats informerat markägarna om att deras dammar ska rivas.

Ingemar Stenström är född vid Åboholms kvarn, han är fjärde generationens ägare till kvarnen och den damm som finns nära hans bostad.

– Det är klart att man blir oroad, Dammen skulle inte behöva rivas för att skapa en vandringsväg. Jag har fått papper där jag ska svara på en massa frågor om vem som byggde dammen vad det fanns för juridisk rätt att bygga dammen. Jag kan ju inte svara på det. Dammen här har i alla fall funnits sedan 1600-talet.

– Här dessutom aldrig funnits någon öring. Det har flera skäl. Vattnet här är varmt för öring. Dessutom är ju dammarna byggda på naturliga vandringshinder. Här vid Åboholm är ju fallhöjden sju meter, det är ett rejält fall för en fiska att hoppa upp genom. Öringen är inplanterad i Unden i modern tid. Däremot har det ju åtminstone sedan 1800-talet funnits ett bestånd av Stor-röding, som nu hotas på grund av att länsstyrelsen planterade in signalkräftor på 80-talet, menar Göran Hartman.

Peder Eriksson medger också att resonemanget om naturliga vandringsvägar för öringen är hypotetiskt och bygger på antaganden.

– Självklart kan vi inte säkert veta vad det fanns för fisk i vattendraget i Tiveden innan dammarna byggdes. Men det behövs mjlighet för öringen att leka.

Eriksson lovar inte att dammarna kommer att få finnas kvar.

– Men eftersom markägarna inte är intresserade här, utan direkt ovilliga, prioriterar vi andra vattendrag, där det finns ett intresse från markägarna.