Kritik mot planförslag

Helena Vilhelmsson (c) är kritisk att stora delar av Nora kommun undantas från utveckling i förslaget på ny översiktsplan. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Kommunala översiktsplaner brukar sällan skapa någon större debatt. Men det borde de menar Helena Vilhelmsson, (c) centerpartistisk kommunalpolitiker i Nora.
Hon är mycket kritisk till det remissförslag på ny översiktsplan majoriiteten i kommunen, S och V, lagt fram.
– Man har uteslutit nästan all landsbygd, menar hon.

Översiktspanen ska berätta hur kommunen vill använda resurser i form av mark och vatten i kommunens, hur man vill att det ska byggas, utvecklas och förändras i en kommun. Ett redskap för planering. Egentligen ska planen förnyas varje mandatperiod. Men i praktiken sker det sällan så ofta i små kommuner.

– I förslaget som ligger vill majoriteten att alla utveckling i form av bostäder och liknande ska ske runt Nora. Det handlar i princip om en cirkel 5 kilometer ut från Nora, som man kallar ett utvecklingsområde. I resten av kommunen nämns knappt alls i översiktsplanen, där ska inte ske någon utveckling.

Vad blir de de praktiska konsekvenserna av det?

– Vill jag söka bygglov i exempelvis Viker får jag troligen det ändå. Problemet är vad översiktsplanen ger för signaler. Om en exempelvis en privat byggherre kommer och säger att han vill satsa i kommunen, ja, då hänvisas han till Nora. Detta medan vi faktiskt ser utveckling, och ett tryck på bostäder på flera andra håll i kommunen. Järnboås, där man fått igång en rejäl utveckling, med inflyttning, nämns inte. Ska det byggas, ja då ska det byggas runt Nora.

Argumenten majoriteten fört fram för planen när jag frågat handlar om miljö och hälsa, säger Helena Vilhelmsson.

– Det ska byggas så att man helt enkelt kan cykla in till Nora och därifrån ta buss eller tåg.

Förslaget på översiktsplan öppnar dock för visst byggande på landsbygden. Men knappast på vilka villkor som helst . Så här står det:

”Nya bostäder utanför utpekade bostadsområden bör helst tillkomma på landsbygden inom utvecklingsområdet, det vill säga inom fem kilometer från resecentrum i Nora.

Bostäder på landsbygden bör även kunna tillkomma utanför utvecklingsområdet. Men då i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer, och teknisk försörjning. Helst bara då som friliggande enbostadshus, möjligen mindre flerfamiljshus”.

– Om kravet är allmänna kommunikationer har man då diskvalificerat nästan all landsbygd utan för Noras tätort. Det finns exempelvis inga buslsinjer mellan Nora och Karlskoga. Som jag ser det säger man att man nog helst inte ser att folk ska bo på landsbygden, åtminstone inte i högre utsträckning än i dag.

– Nu menar majoriteten, S- och v, att det här bara är ett förslag till översiktsplan och att man är öppen för diskussion och intryck. Men bara att man lägger ett skarpt förslag där man undantar stora delar av kommunen från utveckling är oroande, menar Vilhelmsson

Översiktsplanen ska klubbas i december. Just nu är förslaget på översiktsplan ute på samråd. Kommuninvånare kan ta del av den på interner, eller på bibliotek och andra platser.

– Det brukar inte bli så stora reaktioner från allmänheten på sådan samråd. Men jag uppmanar alla landsbygdsbor i Nora kommun att reagera. Det behöver inte vara så komplicerat. Det räcker att skriva några rader i ett brev eller skicka iväg ett mail

– Givetvis kommer alltid Nora vara ett nav i kommunens utveckling. Men vi tänker oss utveckling i stjärnform, med utvecklingsstråk längsvägarna. Vi tror på utveckling och utbyggnad i hela kommunen. Varför inte kanske ett nytt äldreboende i Järnboås, säger VIlhelmsson.