Nu byggs vårdcentrum – klart 2018

Nya vårdcentrat med bland annat 40 trygghetsboenden.​
Textstorlek:

Klarsignal för bygge av nytt vårdcentrum. Byggstart nästa vår, klart hösten 2018. Och politisk enighet bakom, från alla partier i Region Örebro län.

Äntligen! Nu får Lindesberg ett länge efterlängtat vårdcentrum. Här ryms om ett par år både vårdcentral, familjecentral och folktandvård.

Dessutom byggs 40 trygghetsboenden under samma tak. Och som en ren bonus, när Folktandvården och de andra flyttar från sina nuvarande lokaler, så frigörs ytor för 20 bostäder till.

– 60, eller kanske 65, helt nya bostäder i Lindesberg är mycket mycket välkommet, säger kommunalrådet Irja Gustavsson (S).

– Självklart är allt det här väldigt glädjande. Fattas bara annat. I synnerhet som det visar sig att många Lindebor vill bo ”mellan broarna”. Alltså i centrum. Och nu får vi trygghetsboendet i anslutning till en mycket modern vårdcentral. Toppen!

– Lindeborna har väntat länge på det här, och nu blir det verklighet. Det bidrar till att vi kan fortsätta utveckla Lindesberg åt rätt håll. Det blir helt enkelt bra för hela bygden och det ökar tillgängligheten för många kommuninvånare.

Nybyggnationen är ett samarbete mellan Region Örebro län och Lindesbergs kommun. De nya lokalerna har utformats i nära samarbete med verksamheterna.

Om det här råder det politisk enighet S+V+MP styr regionen, men även oppositionen (C+M+L+KD) har med vårdcentrumet in sin skuggbudget.

Rent geografiskt ligger nya vårdcentrat öster om järnvägen, och centralt. En parkering i två plan kommer att byggas intill och där det även kommer att finnas plats för pendlarparkerare.

Lägenheterna i trygghetsboendet kommer främst att bestå av tvåor och treor. Det visar sig att det är den typen av bostäder som äldre efterfrågar, när de sålt sina villor och ändå har mycket bohag som ska med in i det nya boendet. Inget sug efter ettor.

De 40 trygghetslägenheterna kommer att ligga precis mitt emot vårdcentralen, och alltså under samma tak. Men det betyder inte att det bara är äldre som får bo här. Det kan även vara så att yngre med olika funktionshinder kan hitta sitt boende här.

Det kommunala bostadsbolaget räknar nu med hårt kötryck på att få flytta hit, i och med att det är offentlig nu att bygget blir av och att det skrivs så här i media.

I nuläget står redan många i kö till trygghetsboende i Lindesbergs kommun, därav cirka hundra till det boende som är på gång i Frövi, en nog så viktig del av kommunen.

Idéer till boendet har inhämtats från flera håll. Vårdcentralen Ängen i Örebro har inspirerat till en del tankar och trygghetsboendet i Kumla har gett en hel del så kallad input till de som ska bygga.

– Kumla har definitivt inspirerat oss, säger Irja Gustavsson, och tillägger:

– Samordningsvinsterna är ju många. Ett exempel är just trygghetsboende i nära anslutning till vårdcentral. Ett samarbete med regionen i en så här viktig fråga är den bästa vägen för att nå ett bra resultat.

Om allt stämmer så ska bygget stå klart någon gång under hösten 2018. Inflyttning ska därmed kunna ske runt årsskiftet 2018-2019.

Region Örebro län kommer att äga byggnadsdelen som rymmer vård och familjecentral och stå för cirka 120 miljoner kronor av totalkostnaden. Lindesbegs kommun skjuter till runt 130 miljoner.

Kommunens fastighetsbolag, FALAB, kommer att äga byggnaden med boende, äldrecentral och butiker. En galleria är tänkt att binda ihop byggnaderna.

Där ska, förhoppningsvis, bland annat finnas ett välutrustat apotek. Den visuella upplevelsen inuti byggnaden blir att allt är sammanflätat till en enhet.

Fastighetsbolaget har, för att få tomtmark till bygget, köpt en del mark på Kyrkberget för 1,7 miljoner kronor.

Några ytor på sjukhuset frigörs däremot inte, i och med uppförandet av vårdcentrumet, och om vilket regionledningen menar ska bli en viktig del i en modern vård och omsorg i Lindesberg.