Cykelverkstad för integration

Per Rubensson pekar och instruerar Rune Torstenson och Marcus i vad som behövs åtgärdas på cykeln. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

I en liten lokal bakom Magiska Teatern lagar asylsökande Marcus cyklar. Detta som en del i församlingarnas integrationsprojekt för ortens asylboende.

Den 18 januari inledde Lisa O´Leary sitt arbete som projektledare och anställd av Svenska kyrkan för att samordna församlingarnas arbete med integration.

– Vi har 40 asylsökande här och man skulle kunna göra hur mycket som helst, det här är bottenlöst. Men jag trivs jättebra, kul att träffa alla och jag har många idéer kring olika verksamheter, säger Lisa.

Ett problem med att aktivera de boende är att det aldrig går att säga hur länge de blir kvar på orten, och då i de verksamheter som finns.

Träffarna på torsdagarna med läxläsning i Kristallkyrkan fungerar bra eftersom de inte är knutna till person, utan de som kan kommer.

– Jag har också ägnat mycket tid med att hjälpa asylsökande ungdomar till svenskundervisning, inom introduktionsprogrammet på bland annat Alléskolan i Hallsberg.

Lisa ska också nu i dagarna ta kontakt med ortens ridklubb och idrottsförening kring hur man ska kunna inleda ett samarbete med stöd av Sisu.

– Loppiset i Folkets hus är också en samarbetstanke där de asylsökande skulle kunna baka bröd och sköta serveringen.

När prästen Benjamin Lundqvist sökte medel från Svenska kyrkan nationellt via Strängnäs stift angav han bland annat tankar kring att starta en cykelverkstad som en del i integrationsprojektet.

Den bönen har fått gehör och bakom Magiska teatern har cykelverksamheten nu så sakta kört igång.

Lisa O´Leary ringde polisen för att se om hon via den vägen kunde få hjälp att få tillgång till cyklar. Där hänvisade man till en auktionsfirma i Karlskoga:

– Vi har fått in runt tio cyklar som reparerats och lämnats ut till asylboende här i Vretstorp.

Drömmen är att bygga upp ett litet ”stall” med cyklar som sedan kan märkas upp för utlåning till de nyanlända.

– Men vi lagar gärna cyklar till vem som helst som bor här i Vretstorp. Det är bara att höra av sig till Lisa, påpekar Rune Torstenson, aktiv i Viby församling och en av dem som drog igång cykelverkstaden.

En annan högst aktiv, och till stor hjälp med reparationerna av cyklar, är Per Rubensson. Per har tidigare drivit cykelverkstad på orten och ställer nu upp som handledare åt dem som vill ta sig an uppgiften att fixa kördugliga cyklar.

Marcus, med ursprung som målare, tar sig gärna an att laga cyklar med de verktyg som generösa skänkt till verkstaden.

Samtidigt som Per ger instruktioner kring vilka verktyg han ska använda får Marcus på köpet lära sig redskapens svenska namn, typ skiftnyckel, skruvmejsel, ventiler och annat.

Projektledare Lisa har också tagit fram trafikregler för cykling på de svenska vägarna. Inget som är självklart när man kommer från andra länder med andra regler. Undervisning är en ledstjärna och grundstolpe i projektet.