Åsaflåset jubilerar

Textstorlek:
ÅSBRO. Cykelfesten för motionärer, Åsaflåset, körs på lördag för tionde gången. Start och mål för det 40 kilometer långa loppet är som vanligt vid Hemsjöns badplats där det även hålls lite uppvärmningsgympa. Cykelloppet går genom ett vackert naturlandskap upp till Mariedamm och tillbaka till Åsbro via Rönneshytta.