Ny regionindelning med slagläge för Västerås

Torbjörn Ahlin är en av de regionpolitiker som är kritisk mot att inte Värmland kopplas ihop med vårt län i det nya regionförslaget. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

I den nya regionindelningen som föreslagits så ska 21 residensstäder krympa till sex. I den region som Örebro­länet ingår ligger Västerås bra till som nytt regioncentra.

Den gamla länsindelningen hänger med sedan Axel Oxenstiernas dagar på 1600-talet. Men nu är det dags för stora förändringar. Kanske, i varje fall.

– Nödvändigt, menar exempelvis Västmanlands förre landshövding Mats Svegfors, tidigare regionutredare.

Han får medhåll i vårt län av inte minst den styrande majoriteten med Region Örebros ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson i spetsen. Här ses framförallt en fördel med att kunna samordna sjukvården och kollektivtrafiken.

I den nya tänkta länsindelningen så föreslås vår region (tidigare län) slås ihop med Dalarnas län, Gävleborgs län, Upplands län, Västmanlands och Sörmlands län. Alltså ett storlän – som också torde få en residensstad.

Här kommer det, precis som i övriga landet, bli en hård kamp om vilka städer som ska bli residensstäder. Många är kallade, men få utvalda, skulle man kunna säga.

Nuvarande 21 ska bli 6. 15 ska alltså bort. Och runt om i landet pågår nu ett positionerande. Så till exempel vill Härnösand gärna bli nya Norrlandsregionens huvudsäte. Men det lär det bli kamp om. Vad säger man i Sundsvall, Umeå och Luleå om det?

I vår nya tänkta region torde det främst vara Örebro, Uppsala och Västerås som kämpar om tätpositionen.

Men det är slagläge för Västerås.

I Västmanland tycker man förstås det är bra med Västerås. Denise Nordström (S), landstingsstyrelsens ordförande, är positiv.

Men även i vårt län hörs tongångar som tyder på att det är okej med Västerås som nav. I Uppsala kan man också tänka sig Västerås.

I Dalarna vill man helst ha Uppsala som länshuvudstad. Kopplingen till Akademiska sjukhuset torde spela en viss roll här.

Men skulle Örebro i så fall var en förlorare om Västerås blir nya residensstaden? Det får politikerna debattera vidare om.

Så här säger några oppositionsråd till Länsposten, om nya re-gionbildningen.

Torbjörn Ahlin (C):

– Ett stort fel av regionkommittén att inte ta med Värmland i regionen. Vi samarbetar ju bra när det gäller både sjukvård och kommunikationer.

– Vi vill vara en del av korridoren Stockholm-Oslo där Norge knyts närmare. Det borde vägas in här.

Ola Karlsson (M):

–  Ett dåligt förslag. Både för Örebro län och Karlskoga. Det slår sönder det goda samarbetet med Värmland och tar bort viktiga underlag för USÖ.

Ewa Sundkvist (KD):

– Vi vill i första hand tillhöra en region med Värmland, Västmanland, Sörmland. Ingen lätt fråga. Och ett stort frågetecken för hur vårt vårdsamarbete med Värmland ska bli då?

För övrigt sammanfaller förslagets gränsdragning med spridningsområdet för Sveagruppens tidningar.

Rolf Johnsson