Läs din journal på nätet

Överläkare Claes-Mårten Ingberg och projektledare Per Eriksson lovordar att man nu, över snart hela landet, kan läsa sina journaler på nätet.​ foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

​Nu är det klart. Från 15 april kan du läsa din sjukjournal på nätet.
– Läkarkåren står bakom nya regelverket, säger medicinöverläkaren Claes-Mårten Ingberg.

Annons:

ienter kunnat läsa sina journaler på nätet under något års tid.

Efter utvärderingar och förbättringar av Uppsalaförsöket så följer nu alla landsting och regioner efter. Vid nästa årsskifte är det genomfört i hela landet, undantag Stockholm och Gotland som kommer med en bit in på nästa år.

Och i vårt län kan man från den femtonde april läsa sina journaler på nätet i det som kallas ehälsa. Dock inte retroaktivt långt tillbaka, utan endast de journaler som lagts ut från första mars i år, och framåt.

– Tekniskt är det inte svårt, säger Per Eriksson som är projektledare.

– Man loggar in på www.1177.se. Därefter e-legitimerar man sig, exempelvis med sitt bank-Id. Därefter skriver man in personnumret, och klickar på journaltjänster – så har man sin journal där.

Så här säger styrelseordföranden i Region Örebro län, Marie-Louise Forsebrg-Fransson till Länsposten:

– Vi är inte först ut, men inte heller sist. Det är bra att vi varit noga, och låtit det ta lite tid. Bättre sent och rätt än fort och fel.

– Vi har lärt av både framgång och fel i Uppsala. En sådan sak vi har rättat till är att vi noggrannare har diskuterat igenom med personalen hur man ska tillgängliggöra informationen för patienten. Både patient och personal ska känna sig trygga.

– Vårdfolket är ju budbärare till patienterna. Erfarenheten från Uppsala visar också att patienter som läst sina journaler, lättare tar till sig läkarnas råd. Det är ju väldigt positivt.

Ett fel som gjordes i det annars nästan succéartade ”provåret” i Uppsala var att några av patienterna över- och feltolkade journalerna. De läste in sjukdomar de inte hade. Konstiga latinska ord kunde till exempel krångla till det.

Överläkaren på medicin, Claes-Mårten Ingberg, säger så här om det som drar igång nu, över hela landet.

– Vi, alltså professionen, känner trygghet i det här. Lite sent, men bra. Inom läkarkåren står vi bakom regelverket. Vi ser också den stora fördelen med att nu lättare kunna nå länsbor i socialt utsatta områden.

Men det är minsann inte bara att lägga ut vad som helst på nätet. Innan journalerna läggs ut har de gåtts igenom med patienten. Sedan väljer läkaren vad som ska exponeras.

– Man kan inte gå ut på nätet klockan elva en lördagskväll och se att man har levercancer. Allt måste kommenteras innan av professionen. Etik och ansvar är ledord!

– Sedan ska vi försöka ha ett begripligt språkbruk. Men inte hur förenklat som helst. Vi kommer att skriva gastroskopi, inte slang i magen. Det får inte bli ett barnsligt språkbruk. Men allt känns positivt, inte kontroversiellt.

Ulrika Landström, strateg på ehälsan:

– 42 procent av länets befolkning, 123 255 personer för att vara exakt, har redan varit inne på www.1177.se för att få sjukvårdsupplysningar. Väldigt många är alltså vana vid nätet. Procentuellt ligger vi faktiskt högst i Sverige i vårt län. Jätteroligt.

260 vårdcentraler och mottagningar i länet kan nås på det här sättet, via nätet.

Alla regioner och landsting har alltså fattat beslut om att lägga ut journaler på nätet, om än med lite olika länsplaner. Det är alltså ett nationellt register, och som i mycket bygger på erfarenheterna från Uppsala.

Både den förra regeringen och den nuvarande har haft sina händer med i det förberedande arbetet.

Annons: