Kurser på tre platser

Lwam Kidane berättar för Malena Carlson om den allmänna kursen hon går på. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Skolans profilkurser bidrar i dag till mångfald och yrkesinriktade utbildningar. Lärosäten finns på tre olika platser, och en av kurserna är man ensam om i landet.

En del av kurserna på Fellingsbro folkhögskola riktar sig till personer med någon form av funktionsnedsättning.

– Vi arbetar också med ett flerspråkigt perspektiv där svenska i tal och skrift, svenskt teckenspråk och engelska bildar grunden, förklarar skolans rektor Jan Carlsson.

Alla folkhögskolor har en allmän kurs och därtill finns profilkurserna på gymnasial och eftergymnasial nivå med sikte på arbetslivet.

– I den allmänna kursen har vi cirka 50 deltagare. Av dessa går en del i preparandgruppen som vänder sig till nysvenskar. Där ligger fokus på svenska språket för att ge en grund för att kunna läsa vidare och få behörighet till högre studier, förklarar Malena Carlson, informatör på skolan

Utbildningarna är uppdelade på tre olika platser. Huvudskolan i Fellingsbro, en kurs i svenska som andraspråk på Masugnen i Lindesberg och fyra kurser på Klerkgatan i Örebro.

På Klerkgatan finns bland annat en teckenspråkskurs, tolkutbildning och syntolkutbildning.

– Syntolkutbildningen är vi ensamma om i Sverige. Där lär man sig tolka åt blinda, påpekar Malena.

Det innebär att personer med synskada med tolkens hjälp, på exempelvis en bioföreställning, får scenerna som rullar fram på filmduken berättade för sig.

– Man kan även tolka i andra kulturella sammanhang, som konst och teater.

På skolan i Fellingsbro studerar 130 kursdeltagare, i Lindesberg just nu 22 och i Örebro ligger deltagarantalet på cirka 65 stycken.

– Den kurs vi har flest sökande till per plats är den tvååriga utbildningen till behandlingspedagog.

En annan relativt nystartad kurs i Örebro handlar om friskvård.

– Den vänder sig till personer med kognitiva nedsättningar efter en hjärnskada, stroke eller trafikolycka, berättar Malena Carlson.

Det händer så att säga mycket på både huvudskolan och filialerna. Den 11 mars är det för övrigt högtidlig invigning av friskvårdskursens nya lokaler på Klerkgatan 16 i Örebro. Dagen efter, lördag 12 mars, hålls öppet hus klockan 10-14 för att även allmänheten ska få se de nya lokalerna.

Björn Palmqvist