Känslan av skog viktig

Det ska finnas en skogskänsla och hyggesfri zon när man färdas in i den skyddade nationalparken. En del av det som dialogen med Sveaskog handlar om. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Kommunens dialog med bland andra Sveaskog och kravet om en hyggesfri avverkning fortsätter. Samtalen lyfts till högre plan.

Representanter från Laxå kommun och några av skogsägarna i Tiveden inbjöds nyligen av Sveaskog till ett studiebesök i Björneborg som ligger i Kristinehamns kommun.

Anledningen var att skogsbolaget ville visa upp ett exempel på avverkning där bolaget tagit stor hänsyn till lokalbefolkningens nyttjande av skogen.

Arealen det handlade om är ett populärt friluftsområde med stigar för promenader och andra motionsformer.

Laxådelegationens summering efter besöket var väl inte direkt positivt, vilket de även meddelade representanterna för Sveaskog.

Bland annat upplevde man ingen ”skogskänsla”, men vidstod att det ändå såg bättre ut än ett vanligt hygge.

Intrycket är ett hygge med många fler träd än vanligt. Det är helt enkelt inte en skog man tar ut besökare eller turister i, tyckte Laxåfolket.

Men att vandra genom ett sådant område på en stig upplevs nog något mindre negativt än vid en passage genom ett vanligt hygge, skriver kommunchefen Harry Lundin i ett utskick till lokalt berörda.

– Vi berättade för Sveaskog att detta inte är det vi ser framför oss i vår målbild, och är långt ifrån en bild av ett skogsbruk som är hyggesfritt, menar Lundin.

Samtidigt konstaterar Laxås delegation att de förstår att exemplet i Björneborg är vad Sveaskog kan erbjuda.

Då utifrån de ramar som tjänstemännen i skogsbolaget har att arbeta utifrån för att klara de höga avkastningskraven.

– Vi konstaterar att för att komma vidare behöver vi försöka påverka på central nivå, och kanske på en politisk nivå, förutom på det lokala och regionala planet, konstaterar Harry Lundin.

I förra veckan deltog kommunchefen tillsammans med miljöpartisten Sara Pettersson på ett seminarium hos riksdagen som handlade om hyggesfritt skogsbruk.

– Det var bra att vi var där. Bland annat fanns en del riksdagspolitiker med, och nationalparken nämndes vi flera tillfällen, berättar Harry Lundin.

Samtidigt var det tänkt att representanterna från Laxå skulle kunna få ett samtal med Sveaskogs skogschef, Herman Sundqvist.

Men det mötet blev inte av. Anledningen till detta var att Sundqvist i dagarna lämnar sin post på Sveaskog och istället utses till ny generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Men det kan då istället resultera i ny kontakt med Sundqvist i hans nya roll.

– Skogsstyrelsen kommer med en ny skrift där man tar upp frågan om hyggesfritt skogsbruk, som man nämner bör öka i framtiden, förklarar Harry Lundin.

Lokalt och regionalt kommer Laxå att jobba vidare i kampen om ett hyggesfritt skogsbruk och en buffetzon runt nationalparken.

– Vi ger inte upp på något sätt, slår Harry Lundin fast.