Greenpeace och beundrarna

Textstorlek:

Jag har alltid varit negativ till organisationer och samfund, som inte är öppna och demokratiska. Sådana, där inte vem som helst kan bli medlem och som ställer hårda och omänskliga krav på de, som blivit medlemmar. Mormonkyrkan och Jehovas Vittnen är två religiösa samfund, som jag har svårt att acceptera. Ett exempel på vad jag menar är Mitt Romney, som var presidentkandidat för republikanerna i förra presidentvalet. Han är mormon, men hans blivande hustru var inte det, innan de gifte sig. När de gifte sig fick inte hennes föräldrar vara med på bröllopet. De var ju inte mormoner och då var det omöjligt.

Även om jag inte visste någonting om mormonrörelsen, så är det tillräckligt för mig. En rörelse som skiljer föräldrar och barn åt på religiösa grunder är inte acceptabel.

Greenpeace är en miljöorganisation, som fått en mycket aktad ställning i opinionen. En av grundarna är Patrick Moore. Han blev aktiv miljökämpe, när han arbetade mot planerna att dumpa gruvavfall i en havsvik vid Vancouver i Canada. Han lyckades också stoppa USA:s

Vätebombsprov och var aktiv på en rad områden. Han hade en gedigen vetenskaplig utbildning och han svarade för att uttalandena från Greenpeace skulle vara vetenskapligt korrekta. Inom Greenpeace fick han namnet Doctor Truth, Doktor Sanning.

Men det blev en brytning med rörelsen. Det avgörande blev en kampanj där Greenpeace ville få till stånd ett totalförbud mot användning av klor. I den interna diskussionen fick Moore klart för sig att han var den enda i ledningsgruppen som hade vetenskaplig utbildning, De övriga var politiska eller sociala aktivister. Moore hävdade att det inte var rätt att förbjuda ett av naturens grundämnen. Han hänvisade till att klorerat vatten räddat livet på hundratals miljoner människor genom att stoppa kolera, tyfus och andra smittsamma sjukdomar. Han fick inget gehör utan kom fram till att han måste lämna Greenpeace. När han lämnade var Greenpeace den största miljöorganisationen i världen

Moore har inte ändrat åsikt i miljöfrågor. Konflikten med Greenpeace handlar om att han vill att när det gäller miljön, så skall det handla om att vara saklig och korrekt. Det skall inte vara osaklig skrämselpropaganda. Moore säger att klimatfrågan i dag så nära man kan komma en religion, genom att svartvita beskrivningar används. Icke troende svartmålas. Precis som i Stalins Sovjet görs historien om. Företrädare som råkat i onåd raderas bort från fotografier. De har inte funnits. Så har också Patrick Moore hanterats. Hans namn har tagits bort från listan över grundarna av Greenpeace.

Tvärtemot det budskap som sprids går det framåt i världen. Människors hälsa förbättras, allt färre dör i smittsamma sjukdomar. Allt fler lyfts ur verklig fattigdom.

Skrämmande budskap sprids, de har nyhetsvärde. FN:s klimatpanel är kraftigt påverkad. Den panelen har bland annat gått ut med det orimliga påståendet att 700 miljoner av Indiens och Kinas befolkning är beroende av Himalayas glaciärer för sin vattenförsörjning

Moore arbetar i dag vidare med arr utveckla strategier för en hållbar utveckling. Han är välkänd och respekterad i USA och Canada, men i Sverige icke existerande. Kravet på saklighet känns inte som något nödvändigt.

 

Gerhard Olsson