Utryckningar ska bli snabbare

I Örebro län finns det 22 ambulanser. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

​Byrsta kommer att få ambulanser stationerade där längre tid i fortsättningen. Dessutom planeras nu för en större ambulansstation i Örebro, i anslutning till de stora genomfartsvägarna.

Det händer saker på ambulansområdet i vårt län. Dels ersätts två–tre gamla ambulanser under året, som vi tidigare skrev om. Men dessutom väntar stora framtida nyheter.

Till att börja med så kommer det att flyttas över ambulansresurser till Nerikes brandkårs station i Byrstakorset. I klartext innebär det att ambulans/ambulanser kommer att vara stationerade där mer tid av dygnet än nu. Trycket på snabba utryckningsvägar till Kumla och Hallsberg ökar. Dessutom har trafikintensiteten ökat på motorvägen vilket i sin tur satt större press på ambulanstillgång, vid eventuella olyckor.

Byrsta ligger strategiskt för att snabbt kunna nå i första hand de båda nämnda kommunerna. Men vid stora akuta olyckor kan ambulans därifrån givetvis även dirigeras till andra delar av Sydnärke.

Parallellt med detta införs mer ambulanstid på den stora ambulansstationen i anslutning till USÖ. I praktiken innebär det att man utökar ambulansverksamheten med ett skift till. Alltså: effektivare utnyttjande av befintliga ambulanser.

– Det kostar ungefär 12 miljoner att hålla igång en ambulans under ett år, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson till Länsposten.

– Vi talar alltså om dygnsambulanser och som numera är mycket sofistikerat utrustade och där vi kan sätta igång intensivbehandling redan i ambulansen.

Jan Olsson tycker att Örebro län ligger bra framme i sin ambulansorganisation. Vi är snabbt på plats och vi arbetar effektivt.

Totalt i länet finns det 22 ambulanser. Elva av dessa är stationerade vid USÖ, resten spridda över länet. Man också säga att det finns 16 ambulanser i drift hela dygnen runt. Dessutom finns ett avtal med Värmland om tillgång till ambulanshelikopter. En sådan kan behövas vid i första hand otillgängliga områden och vid stora akuta trafikolyckor som kräver mycket snabba transporter till specialistvård.

Nästa stora ambulansnyhet ligger kanske tre år i framtiden. Det planeras nämligen för en ny utryckningsstation utanför Örebros innerstad, och nära motorvägarna.

Så här säger regiondirektör Rickard Simonsson:

– Vi ligger så att säga i planeringsgroparna. Och säg att det kan ta tre år innan byggnationen är igång. I bästa fall kan vi ha byggnationen klar inom tre år. Men jag vill inte säga någon exakt tidsgräns, för det är mycket som ska falla på plats först.

Var den ska byggas är också oklart.

– Men det blir någonstans runt tillfartsvägarna. Det är ju helt klart att vi måste göra något för att öka tillgängligheten med tanke på den framtida ökade trafikmängden genom Örebro. Vi vill vara i front här.