Nya gator ger ökad framkomlighet

Här kommer den nya gatan på Aspholmen att gå fram, mellan Nastagatan och Södra vägen. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

ÖREBRO Nu underlättas det för trafiken på Aspholmen i Örebro med en ny gata. Dessutom byggs nya vägar i Bettorp.

Många har sin arbetsplats på Aspholmen. Fler och fler har också kommit på att man inte behöver ta sig genom staden och trängas på Rudbecksgatan. Därför har trycket på Södra vägen ökat och även vid Aspholmsrondellen.

Men bygget av den helt nya gatan på Aspholmen är inte främst att avlasta Södra vägen, utan att skapa en finare kvartersstruktur och öka närheten till verksamheterna. Gatan kommer att gå från Nastagatan till Södra vägen. På Nastagatan är det mellan företagen Svenska Retursystem AB och AGA, och utefter Södra vägen mellan Ahlsell Maskin och Cramo.

Mitt emot tar Skvadronvägen vid som går ända ut till Radiatorvägen. Skvadronvägen, som allmän gata, slutar i höjd med Örebroportens fastighet där Tekniska förvaltningens verksamhet finns. Skvadronvägen är inte genomgående från Södra vägen. Anslutningen på Södra vägen är en in- och utfart till/från Tekniska förvaltningen.

– Byggnationen av den nya gatan är en del i genomförandet av detaljplanen för kvarteret Grosshandlaren. Syftet med lokalgatan är att skapa närhet till verksamheterna och en mer finmaskig kvartersstruktur för bil- och cykeltrafik. Byggnationen av gatan planeras vara klar den 31 maj, säger Lovisa Blomér, trafikplanerare på kommunen.

Dessutom kommer under 2016 en separat gång- och cykelbana att byggas längs Nastagatan för att förbinda gång- och cykelbanorna på Adolfsbergsvägen och Gamla vägen. Detta för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, genom att separera dessa från tung trafik. Även en ny hållplats för bussar kommer att byggas på Nastagatan. Just nu finns bara en enkel hållplatsskylt.

Längs den nya gatan ägs marken av Aspholmens Fastigheter. Och här plockades förra året industrispåret bort, som gick mot Swedol.

Kommer dessa ytor att hyras ut till företag?

– Ja, så är tanken. Aspholmen växer och med den nya gatan räknar vi med att läget blir attraktivt för industritomter. Gatan skulle egentligen ha varit klar förra året, men en försening har skett, informerar Niklas Aronsson, fastighetschef på Aspholmen fastigheter.

Mellan Gamla vägen och järnvägen har det också förberetts för nyetablering av företag, men än så länge är det bara Optotech som flyttat dit. Däremot på andra sidan vägen, vid den gamla grusgropen finns sedan ett år tillbaks Ricoh, och ytterligare företag flyttar snart in alldeles intill i helt nybyggda lokaler.

Är fler företag på gång att etablera sig här?

– För närvarande har vi gjort reservation och förstudie åt några företag. Söder om Optotech kommer AB Kontorsrutin att bygga sin fastighet. På norra sidan kommer företagen Elprofilen och Lindtech Sweden AB att etablera sig. Dessutom har en förstudie gjorts åt Bista Mekan AB, mitt emot grusgropen, upplyser Matilda Madsen på kommunens mark- och exploateringsenhet.

Även i ett annat industriområde byggs det vägar och anläggs mark för företagstomter, nämligen i Bettorp. Där håller man som bäst på att slutföra förlängningen av Skottvägen, som ska förbindas med gamla Arbogavägen. Nu är man nästan framme och i april börjar asfalteringen. Innan semestern planeras vägen stå färdig.

Förlängningen av Skottvägen är en del i genomförandet av detaljplanen för ny infart till Bettorps industriområde, från Munkatorps trafikplats. Syftet med förlängningen av gatan är att skapa ytterligare en entré till Bettorp och Bettorps industriområde från Glanshammarsvägen och en bättre närhet till verksamheter i området.

Längs med Skottvägen och dess förlängning planeras en gång- och cykelbana som kopplar vidare ut mot Glanshammarsvägen. Gång- och cykelbanan kan fungera som en vidare anknytning in mot staden och för den gång- och cykelbana till Glanshammar som Trafikverket planerar.

Dessutom byggs just nu Kornellvägen, en parallellväg till Bettorpsgatan. Denna utgår från Skottvägen vid bussterminalen och kommer att leda fram till bostadsområdet i Bettorp och Lillån. Här har man avverkat mycket skog och har många stenpartier att spränga bort. I sommar beräknas vägen stå färdig. Längs Kornellvägen kommer också flerbostadshus att byggas.

Även i Bettorp finns i dagsläget flera företagstomter för nyetableringar. Syftet med den nya trafikinfrastrukturen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder och verksamheter och att skapa kontinuerliga kopplingar för en sammanhållen stad. Men det kommer även att föra med sig att Rejmesrondellen avlastas. Det är en trafikplats som varit speciellt olycksdrabbad, eftersom den har en hög trafikbelastning.