Målet: en mack i Sannerud

Handlaren Mikael Wallin tar på sig skötseln om det blir en containermack i Sannerud. Ortsbon Kristina Mjörndal arbetar för att det ska bli en etablering. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

TIVED Det finns efter förfrågningar hos kommunen inga tillståndshinder för en etablering av en automatstation för bränsle. Nu pågår jakten efter någon bränsleleverantör intresserad att satsa i Sannerud.

Ska det bli något av på landsbygden så krävs det att ortens folk själva agerar. Det är svaret som landsbygdsborna ofta ger när olika former av samhällsservice kommer på tal. Tivedsborna aktualiserar nu konstaterandet att det är långt att åka om man ska fylla bränsletankarna. Oavsett vilka fordon eller redskap det handlar om.

Sedan sensommaren förra året har Kristina Mjörndal tillsammans med Helge Jakobsson börjat sondera terrängen för att få en containermack i form av automatstation placerad centralt i Sannerud.

– Vi har fått klartecken att allt är okej från kommunens sida, säger Kristina.

Något som också kommunens utvecklingschef Mats Fransson skriver under på.

– Det finns inga hinder gällande brand, miljö eller placering. Miljö- och byggförvaltningen har inget att invända. Givetvis krävs det ett bygglov om en etablering blir aktuell, förklarar Fransson.

Lokalbefolkningen får själva driva frågan, men kommunen finns med i bakvattnet och stöttar vid behov. Bland annat har de lovat att skylta infarterna till Sanneruds bygata med information om att det finns tankställe.

– Vi ställer givetvis upp med hjälp i kontakter med regionen eller länsstyrelsen i fråga om olika former av stöd som kan bli aktuella, påpekar Mats Fransson.

Att kunna erbjuda bränsle på den lilla orten skulle öka servicen betydligt, menar ortsbefolkningen. Man är vana att hjälpas åt, och lanthandlaren Mikael Wallin ser det som självklart att han skulle åta sig skötseln av en automatstation.

– Blir det en station så lovar jag att saluföra olja, spolarvätska, glykol och annat i affären, säger han.

I dag har man två mil i varje riktning att åka för att tanka.

– Det vore en välgärning om vi fick tillgång till bränsle här. Det är ju en överlevnadsfråga för hela bygden och berör såväl ortsbor som turister och näringsidkare, menar Wallin.

I en landsbygd handlar det inte enbart om att tanka bilen. Traktorer och redskap som motor- och röjsågar, gräsklippare och annan maskinell utrustning kräver bränsle. Fem liter bensin till gräsklipparen innebär fyra mils resa med bil, Det blir inget bra miljötänk, påpekar de boende på orten.

Kristina Mjörndal som lagt ner en hel del arbete på det här menar att ett starkt argument för en etablering i Sannerud är turismen.

– Nationalparken har runt 150 000 besök per år, det är ingen liten siffra. Det blir många fordon som skulle slippa åka långt för att fylla tanken, konstaterar hon.

De som bor i området känner sig luttrade, men ger inte upp kampen för det de tycker sig ha rätt till. Turisterna måste få service, framhåller de.

– Vi var väldigt på hugget ett tag för att få en bensinstation i Sannerud. Jag tycker det vore kanonbra och är glad över att någon tar tag i frågan igen. Många i bensinnöd letar tankställe här, säger Ulla Tivell i Tiveds Utvecklingsgrupp.

Kristina Mjörndal har börjat beta av listan på företag som tillhandahåller och sätter upp containerstationer. Den första hon kontaktade var GP Petroleum AB i Falköping. Efter presentation av förslaget med de uppgifter hon lagt fram sade företaget dock nej.

– De vågar inte satsa på en containermack här. De är rädda för att kundunderlaget är för lågt, även fast vi påpekade den stora turisttillströmningen under sommartid, säger Kristina.

Kristina kommer att fortsätta att diskutera med ortsborna hur de ska gå vidare. Det finns andra bensinbolag dit hon ska vända sig och göra förfrågningar.

– Det är klart att vi är besvikna, och det fälls så stora tårar över att vi inte får en bensinstation, men vi ger oss inte så lätt, påpekar hon.

Tivedsbornas varning lyder, ”Få inte soppatorsk i Tived, för här är det än så länge torsk på soppa”.