Landsbygd blir valfråga för C

”Vi har ett gott samarbete i rådhuset”, säger tunga centernamnet Lars Johansson. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

ÖREBRO Att lyfta landsbygden blir helt klart en stor fråga för Centern i den valrörelse som drar igång om mindre än två år. ”Det är bara vi som kämpar för landsbygden”, säger centerprofilen Lars Johansson.

Invandring och integration kommer sannolikt att bli hetaste valfrågan inför 2018. Men Centern kommer även att satsa hårt på att lyfta landsbygdsfrågorna. Det framkom när Örebrocenterns kommunkrets hade sitt årsmöte.

I ett parti som samlar allt fler kvinnor, och allt fler yngre, börjar man så smått formera sig inför nästa val. Och att landsbygdsfrågorna är heta, är helt klart. Här några röster.

Bo Åkerling:

– Vi ska jobba mycket med landsbygdsfrågor, ur olika perspektiv. Lokala miljöprojekt är en fråga, att odla och handla lokalt är en annan.

Ingvar Bilock:

– Landsbygden behöver lyftas. Det är inte så lätt att bo på landet alla gånger, det får de känna av som bor längre från tätorten. Och om inte Centern driver de här frågorna, vem ska då göra det?

Gunhild Wallin:

– Det känns som att vi ständigt måste kämpa för de här frågorna. När jag som politiker i Örebro ser hur frågor om kollektivtrafik och klimatstrategier behandlas, ja då är det alltid utifrån ett centralortsperspektiv. Landsbygden glöms. Men det ska vi sätta blåslampa på nu, och ändra på.

Joakim Johnsson:

– Ideologiskt är det så att vi anser att hela landet ska leva. Det ska vara en politik som gynnar det närodlade, lokalsamhället – landsbygd och stad i symbios med varandra.

Christina Gransten:

– Ja det måste jag säga att det är och blir Centern som lyfter landsbygdsfrågorna. Att se till att både stad och land ska leva, det är vår uppgift. Det här blir en stor fråga i den kommande valrörelsen, 2018.

Lars Johansson, sekreterare i Örebrocentern:

– Vi måste lyfta det femte kommunikationssättet, efter landsväg, sjö, luft och järnväg – nämligen bredbandet. Det här är enormt viktigt för landsbygden.

Och så här svarar två av proffspolitikerna i rådhuset. Först Charlotte Edberger Jangdin:

– Invandringen blir en stor fråga. Men en levande landsbygd blir en viktig valfråga för Centern. Det är ju bara vi som har den på agendan.

Rasmus Persson, styrande kommunalråd:

– Det kommer att bubbla i den här frågan, det har inte minst senaste tidens debatt om de utsatta bönderna visat. Vi kan inte vara utan bönder, för då blir vi utan mat.

– Landsbygden måste lyftas upp. Men jag vill framhålla att det även gäller de mindre städerna och samhällena.

I övrigt noterades att samarbetet mellan C, S och KD, fungerar bra i rådhuset. Lars Johansson igen:

– En bra stämning. Vi jobbar ihop på ett fungerande sätt. Vi lyssnar på varandra och jag blir förstås glad över att de andra tycker att vi i Centerpartiet har kloka idéer.