Stadsmissionen får chef från Vretstorp

Textstorlek:

Det är inte bara klart att en stadsmission bildas i Örebro. Nu är det också klart vem som blir direktor. Hon heter Monica Gunnarsson (51).

En Vretstorpsbo blir direktor för den stadsmission som är under uppbyggnad och snart ska dra igång verksamheten.
Idag är hon general manager för ett läkemedelsföretag i Uppsala, och delar sin tid mellan Uppsala och Vretstorp.
Men nu blir det alltså Örebro Stadsmission som gäller, efter förebild från motsvarande verksamhet i främst Stockholm som har lång erfarenhet av sådant här arbete. Och så här kommenterar hon sitt nya arbete:
– Att få vara med och bygga upp en verksamhet där människors lika värde är en av grundpelarna, det känns väldigt stimulerande – och samtidigt utmanande.
Sedan tidigare är en styrelse bildad och där förre landshövdingen Rose-Marie Frebran är ordförande. I styrelsen ingår bland andra länets smittskyddsläkare Hans Fredlund.
Bakom stadsmissionen står Svenska kyrkans åtta församlingar, Katolska församlingen och nio frikyrkor i Örebro. Samtliga Egumeniakyrkor finns med, samt några från Evangeliska Frikyrkan, förkortat EFK.
Hur kan arbetet tänkas utformas? Vi lät frågan gå till Sören Carlsvärd, herde i Betelkyrkan sedan många år och en av dem som engagerar sig och sin församling inför stadsmissionen.
– Jag har förstått att vi ska bli mycket bättre på att erbjuda ett socialt arbete i Örebro. Förebilden är Stockholms Stadsmission, som lovat vara fadder åt oss för att hjälpa oss igång. Det behövs mycket kunskap för att komma igång rätt. Och den finns i Stockholms Stadsmission.
– Vi kommer förstås att stå inför stora utmaningar och då känns det fint att vi kyrkor kan förenas i det sociala arbetet. Som enskild kyrka/församling klarar vi det inte. Men tillsammans kan vi göra det.
Gensvaret har varit bra i kyrkorna, även om allt ännu är på planeringsstadiet. Förväntningarna är på flera håll stora. En av de förberedande uppgifterna är att skaffa lokaler. Inte det enklaste kanske.
– Det pågår ett arbetet med att söka lokaler. Krokar finns ute. Sedan beror det på vilken verksamhet vi drar igång.
– Vi vill absolut ha ett ”skyltfönster” där vår verksamhet syns för allmänheten. Men förutom detta huvudcentrum blir det verksamhet även på andra platser i kommunen. Vi ska jobba brett, är tanken.
Ett antal olika verksamhetsgrenar kommer att rymmas inom stadsmissionen. Med stor säkert blir Rida-Dorkas omvittnat fina arbete kvar.
Där arbetas det bland annat med så kallade blixtjobb, alltså tillfälliga och enklare arbeten för människor som är sjuka av olika skäl, alkoholism inte minst. Blixtjobb kan var fönsterputsning, städning, biltvätt, gräsklippning…
Sören Carlsvärd:
– Jag ser framför mig även ett fungerade arbete för att kunna klara mottagandet av EU-migranter, liksom ensamkommande flyktingbarn.
– Det finns väldigt mycket att ta tag i, och vi känner oss inspirerade att starta, verkligen. Men än så länge är allt som sagt på planeringsstadiet.