Landet som särbehandlas

Textstorlek:

De flesta krig innebär att gränser ändras. De länder som förlorar mister landområden. De människor som bor där blir antingen tvungna att fly eller flytta frivilligt eller acceptera att bli medborgare i det land, som varit fiende. Detta är det som gäller och alltid gällt. Skåningar, hallänningar, bohuslänningar, jämtar och härjedalingar och några fler fick vänja sig vid att bli svenskar. Det land som förlorade krig hade att acceptera villkoren, när det förlorat.

Så är det runt om i världen. Tyskland har förlorat stora landområden och de tyskar, som bott där har fått söka sig nya hem i Tyskland. Så är det när ett krig förloras.

Det finns ett undantag och det är Israel. De araber som fick lämna Palestina blev inte medborgare i de omgivande arabiska länderna. Det kunde de mycket väl ha blivit.

Antalet arabiska flyktingar från Israel var ungefär samma antal, som de finnar, som fick lämna sina hem när Sovjetunionen krävde landavträdelser. Där finns den stora skillnaden.

Arabländerna accepterade inte förlusten och ville därför inte införliva flyktingarna i sina länder. I stället placerades de i läger. Motivet var att de skulle återvända. De fick därför inte bli medborgare i arabländerna, vilket inte varit något stort problem. Arabvärlden är stor och de araber som fått lämna Israel kan väl närmast liknas vid en droppe i havet.

Tänk tanken att Finland och de som fått lämna sina hem och sin försörjning hade agerat på samma sätt. Tänk om de skulle ha placerats i läger vid ryska gränsen och krävt att få återvända. Tanken är så omöjlig att det inte går att resonera vidare om den.

Sanningen är att alla länder och folk har fått acceptera att krig förlorats. Andra länder, som inte berörts, har konstaterat faktum. Undantaget är Israel.

Staten Israel erkänns inte av arabländerna, med undantag av Egypten. Presidenten Anwar Sadat i Egypten slöt fred med Israel och erkände landet. Därför mördades han också av män, som såg freden med Israel som ett brott.

En sak, som väl få känner till, är att 850 000 judar har fått fly från arabländer. Enligt Israels ambassadör, Isaac Bachman, finns nu endast en rest på knappt 5 000 kvar. När de tog sin tillflykt till Israel fick de lämna allt de ägde.

De fick börja från början i Israel. Man skulle kunna säga att de lämnade plats för de araber som fick lämna Israel. De förutsättningarna finns ju sällan när människor fått fly. De judar som flydde från arabländerna till Israel har blivit väl omhändertagna i sitt nya hemland. Det gäller inte bara judar från arabländerna. Från Sovjetunionen har en miljon judar tagit sin tillflykt till Israel. När den israeliska staten bildades, så var det i stort sett ett jordbruksland.

Nu har landet utvecklat en hög teknologi och det har varit en förutsättning för att landet har kunnat ta emot och ge uppehälle åt miljoner invandrare. Det bor fler människor i Israel nu än när staten grundades.

Från vänsterhåll i Sverige, ja också när det gäller många socialdemokrater, ställs krav på Israel. På andra sidan ställs inga motsvarande krav. Palestinska företrädare erkänner inte ens Israels rätt att existera. Det är svårt att åstadkomma några resultat i fredsförhandlingar då.

Gerhard Olsson