”Fenomenet” Margot Wallström

Textstorlek:

Socialdemokraterna lyckas ibland göra vissa av sina företrädare till ikoner. Det gäller inte alla men nu är det Margot Wallström. Hon är väldigt populär, men ingen kan påstå att det beror på de politiska insatser hon gjort. Jag vet ingen som har försökt rada upp dem. Det är nog tyvärr en tämligen svår uppgift. Det är lättare att hitta tillfällen då hon gjort bort sig.

Hon framträdde på Folk och Försvars konferens härom veckan. Sveriges bristande försvarsförmåga har varit en stor politisk fråga under lång tid. Försvarsminister Peter Hultquist kom fram till en överenskommelse med riksdagens samtliga partier om ett tillskott till försvarets budget om tio miljarder kronor under de närmaste åren. Det var inte tillräckligt, men det var i alla fall en vändpunkt. Försvarsbudgeten har skurits ned under en lång rad år. Fredrik Reinfeldt var mycket måttligt intresserad, om jag uttrycker mig milt. Han talade om försvaret som ett särintresse. Det var uppseendeväckande. Försvaret av vårt land är mer än ett särintresse.

Den politiska debatten om försvaret har bland annat rört sig om ett återinförande av värnplikten. Det är anmärkningsvärt att den allmänna värnplikten avskaffades med endast tre rösters övervikt i riksdagen. Det måste sägas att det att införa värnplikten igen, när den avskaffats, är minst sagt svårt. Utrikesminister Wallström grep sig an frågan i sitt tal vid konferensen. Hon är ju inte ansvarig försvarspolitiker, men det hindrade henne inte från att komma med förslag i värnpliktsfrågan. Hon ville införa värnplikt, men hennes värnplikt omfattade allt utom det militära försvaret. De värnpliktiga skulle hjälpa till med flyktingmottagande och vid skogsbränder med mera. Försvarsministern uttalade sig mycket återhållsamt om Wallströms utspel och sade att det var sympatiskt. Det var ett bitande svar.

Margot Wallström har kommit på kant med Israel. Det har lett till behov av diplomatiska insatser. Med Saudiarabien lyckades hon också åstadkomma en kris. Saudiarabien kallade hem sin ambassadör och satte stopp för svenska affärsmäns resor till Saudiarabien. Det landet är viktigt för svensk utrikeshandel. Wallströms uttalande fick omedelbart negativ effekt. Det föranledde regeringen att sända förre talmannen Björn von Sydow till Saudiarabien för att reparera skadan. Med sig hade han ett brev från kung Carl XVI Gustaf. Krisen dog ut, men det var förvisso inte Margot Wallströms förtjänst. Själv kommenterade hon det efteråt med att ingenting hände.

Margot Wallström har levt skyddad från granskning i många år. Hon var EU-kommissionär och fick 2010 ett FN uppdrag att arbeta med kvinnors utsatthet i krig. Det ställde inte till några svårigheter för henne i svensk inrikespolitik. När hon kommit tillbaka i svensk politik har hon på kort tid lyckats hamna snett. Till allt annat avslöjades att hon fått en lägenhet av Kommunalarbetarförbundet. Det var naturligtvis inget hon tog ansvar för. Hon säger att hon inte visste att Kommunal inte lämnade några lägenheter till bostadsförmedlingen. Nu skall hon lämna tillbaka lägenheten, men glorian har kommit på sned.

Gerhard Olsson