Bilkörning blir dyrare

Höjd skatt på alla drivmedel gör det dyrare för landsbygdsbor, som i regel kör mycket bil. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

​Landsbygden förlorar när skatten på bränsle nu höjts. Det nya året innebär att regeringens första budget börjar gälla. Man har ju faktiskt regerat fram till nu på den gamla regeringens budget. Som så ofta är det ett tagande och givande.

Skatten på bensin höjs med 55 öre per liter och skatten på diesel med 60 öre per liter. Hur det slår beror givetvis lite på hur mycket man kör och var man bor. Landsbygdsbor kör i allmänhet mer bil än de som bor i städer.

Organisationen Skattebetalarna har gjort en enkel beräkning där man utgått ifrån en bil som drar 0,85 liter milen. Kör man i ett hushåll 3 000 mil per år, vilket inte är ovanligt på landsbygden, kostar skattehöjningen 1 900 kronor 2016.

Men årets skattehöjning på drivmedel är bara början i ett slags trestegsraket som regeringen tänkt sig. Om hela paketet av skattehöjningar genomförs fram till 2018 som det är tänkt, kommer Höjningen av skatten kosta hushåll som kör 3 000 mil 8 150 kronor årligen.

Kör man 2 000 mil per år, vilket så mycket som vart tredje hushåll, över en miljon, gör i dag, kan skattehöjningen 2018 kosta 5 100 kronor mer per år jämfört med i dag.

Uträkningen är tämligen enkel. Som sagt, en bil som drar 0,85 liter per mil, multiplicerat med körsträckan per år. Regeringen menar att skattehöjningen är en del i en omställning till ett fossilfritt samhälle. Men förnybara drivmedel verkar så här långt inte heller innebära någon billigare lösning för bilister. Det kan rentav bli dyrare på grund av skatteregler.

Skatten på etanol höjdes redan första december. Det innebar att skatten gick upp med cirka 69 öre.

Sveriges regering har visserligen fått förlängning på det system som funnits tidigare, med skattenedsättning på biodrivmedel.

– Det systemet innebär att man får ha ett skattenedsättning på biodrivmedel. Men samtidigt måste enligt EU-reglerna man se till att biobränslena inte överkompenseras så de blir billigare än fossila bränslen, berättar Bengt-Olov Johansson, VD på Agroetanol, som gör etanol.

Den regeln gäller E-85 och RME, alltså diesel gjord på raps.

– I dagsläget är inte överkompensation någon risk, tvärt om. Vi är överkompenserade åt andra hållet så våra inhemska biobränslen missgynnas. Men regeringen har så här långt inte vela ändra på det, fortsätter Johansson.

Johansson menar att andra länder ute i Europa fått till bättre regelverk, som gynnar biobränslen.

– Ja, Tyskland har betydligt bättre regler som exempel. Det gör att mer än hälften av vår etanol går på export Tråkigt, det är kanske världens mest klimatneutrala etanol.

– Kort sagt, i stort sett alla förnybara drivmedel kommer att missgynnas, med de nya skatterna. Undantaget är väl möjligen biogas, avslutar Johansson.