Bakslag för länets mjölkbönder

Länets kor får inte längre bidra med mjölk till Örebro kommun. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

ÖREBRO Mjölkproducenterna i Örebro län, som i stort sett enbart är anslutna till mejeriföreningen Arla, har fått ytterligare ett bakslag. Örebro kommun har slutat servera mjölk från Arla och därmed gårdar från Örebro län. Mjölk och mejeriprodukter till all verksamhet kommer numera från Skånemejerier.

– Det är helt enkelt så att Arla förlorade i anbudsgivningen. Skånemejerier la ett betydligt lägre anbud, berättar Andreas Svensson på Örebro kommuns upphandlingsenhet.

Förändringen innebär att det är Skånemejeriers mjölk som serveras på skolor, äldreboenden och liknande.

Den kommunala upphandlingen följer ett omfattande regelverk, LOU. Regelverket i sin tur, regleras av EU-regler. Inom ramen för regelverket kan man ställa en hel del krav. Bland annat miljökrav, djurskyddsregler och liknande.

– Däremot kan vi inte enligt reglerna kräva lokalproduktion, eller faktiskt, inte ens svenskproducerat. Den som uppfyller kraven och är billigast måste vi enligt lagen ta. Skånemejeriers produktion är ju underkastad samma krav och regler som Arlas. Så där är det svårt att göra något, fortsätter Svensson.

Det finns en stor politisk vilja att ha lokalproducerad mat i kommunens verksamheter.

– Det är riktigt och vi arbetar hårt med att uppnå det på olika sätt. Vi har exempelvis sett till att få uppdelade upphandlingar, för att mindre företag lättare ska kunna lägga anbud.

Just nu har Örebro kommun exempelvis frukt och grönt från Trädgårdshallen, en lokal grossist, med flera lokala odlare knutna till sig.

– Men det kan ändra sig över en natt. Någon annan kan lägga sig under, och ändå följa regelverket.

Ett problem, särskilt för mindre företag är att upphandlingsreglerna är komplicerade.

– Ja, som enskild producent är det rätt avskräckande att få en bibba på 30 sidor i sin hand. Vi arbetar på att förenkla och utbilda mindre företag, i syfte att få in lokalproducerat. De stora grossisterna har jätteresurser och jurister som kan skräddarsys anbuden så de exakt följer regelverken, men ändå ligger lågt i pris. Nu är inte Arla någon liten aktör, men här missade man ändå anbudet.

Arla är ju heller inte någon rent lokal aktör.

Ewa Lööw, mjölkbonde på Storgården i Hidingsta utanför Örebro och ledamot i Arlas kretsråd är kritisk.

– Det är naturligtvis inte särskilt bra att det bara är priset som styr. Jag anser ju att kommunen borde kunna ta hänsyn till den lokala ekonomin. Vi skapar ju sysselsättning och skatteintäkter i kommunen. Dessutom känns det ju inte så miljömässigt att köra mjölk från Skåne till Örebro.

Ewa menar att det är extra olyckligt att det är just Skånemejerier som vunnit upphandlingen.

– Det är ju den enda mejeriaktör som inte ägs av Svenska bönder. Även om Skånemejerier har leverantör, mjölkbönder i Sverige ägs ju bolaget av Franska Lactalis. en privat mejerijätte med större omsättning än Arla.

– Vi följer med stort intresse etableringen av mindre mejeriföreningar i Exempelvis Östergötland. Vi hoppas att de ska kunna utmana större grossister och företag. Kanske kan man via det befintliga regelverket på det sättet gynna lokal mjölkproduktion, men där är vi inte än, menar Andreas Svensson.

Just att bryta ur produktgrupper är ett sätt som rätt effektivt kan gynna mindre, lokala producenter.

– De stora grossisterna vill ju gärna leverera mycket och många olika varor. Om de riskerar att bara vinna upphandling på exempelvis ägg, drar de sig ofta ur.