Vargjakten stoppad nya turer igen

Vargjakten åter uppskjuten
Textstorlek:

LÄNET. De minst sagt trassliga turerna kring licensjakt på varg fortsätter. Nu har Förvaltningsrätten beslutat att den planerade licensjakten stoppas, igen. Jakten skulle dragit igång den andra januari.

Så sent som den 11 november tog Länsstyrelsen i Örebro län beslut om att det skulle bli licensjakt på varg i Örebro län 2016. Jakten skulle dra igång den 2 januari och innefatta lokareviret och de sex vargar man tror finns i det reviret
Länsstyrelsen hade kommit fram till den nivån genom mängder med beredning av tjänstemän och den så kallade viltförvaltningsdelegationen, där jägarintressen, skogsintressen, jordbruksintressen samt naturvårdsintressen finns representerade.
Länsstyrelsen kunde också vittna om en stor enighet och samsyn över länssgränserna. Nivåerna i de olika länen fastslogs gemensamt.
Sedan har regeringen, efter en utredning, fattat beslut om att det åter ska vara möjligt att överklaga beslut om licens-vargjakt. Trots samsynen innebär det att jakten nu stoppas.
Sedan dess har det kommit in flera överklaganden från Naturskyddsföreningen, Svenska rovdjursföreningen och Världsnaturfonden.
Därför har nu förvaltningsrätten i Karlstad stoppat jakten i Örebro län och Värmlands län. Man säger att jakten är uppskjuten till målen för rovdjursstammen i Sverige är fastslagna.
Tidigare stoppade den dåvarande regeringen möjligheten att överklaga vagjaktsbeluten för att stävja den ständigt pågående cirkusen med överklaganden och uppskjuten jakt. Man ville helt enkelt få till en förutsägbarhet. Socialdemokraterna lovade att fortsätta den linjen innan valet 2014. Den linjen har man nu övergivit.
Det går att överklaga beslutet om att skjuta upp licensjakten. Jägareförbundet har redan lämnat in ett överklagande. Även Länsstyrelsen i Värmland och Örebro län har valt att överklaga jaktstoppet.
Gudrun Haglund-Eriksson, ledamot i LRF:s regionstyrelse och ansvarig för rovdjursfrågor säger så här:
– Det här är en sjuk cirkus med demokratiska problem! Det måste gå att genomföra planerade förvaltningsjakter och skyddsjakter utan att de överklagas utan vettiga argument! Bevarandesidan har varit med och fattat besluten om förvaltningsplaner och stammar i balans, ändå väljer man att överklaga.