Bättre förbindelser mot sydväst

Textstorlek:

LAXÅ/LÄNET Nu förbättras tågförbindelserna från länet mot sydväst avsevärt. Inte minst ger det bättre förbindelser från Laxå till norra Västergötland.

Region Örebro län har nu kommit överens med Västtrafik om att utveckla trafiken med Kinnekulletågen. Antalet tåg som går hela sträckan Örebro-Laxå-Mariestad har utökats till sju turer per dag. De här avgångarna ersätter de Kinnekulletåg som idag vänder i Hallsberg, samt merparten av Tåg i Bergslagens trafik mellan Laxå och Örebro.

Mats Gunnarsson, regionråd säger så här om beslutet:

– Framförallt ger det Laxå bättre kommunikationer till norra delen av Västergötland. Men även en bättre koppling från exempelvis Mariestad till Örebro universitet och andra viktiga centra.

Den högre turtätheten innebär att pendlingsresorna blir mer flexibla. Det underlättar för både länsbor, och boende i Västra Götaland, att kunna bo på en ort och arbeta i en annan. Att bo i Laxå och arbeta i Mariestad blir nu enklare.

Det dröjer förvisso några månader innan allt är i gång men till halvårsskiftet juni-juli ska den nya trafiken vara i full kraft.

Det här innebär att Region Örebro län har trafikplikt till Gårdsjö medan Västra Götalandsregionen har trafikplikt till Laxå. Här ses i förlängningen även bättre förbindelser till Göteborg.

Tågsatsningen är i linje med regionens samfällda satsning för att nå uppsatta klimatmål med utökad kollektivtrafik och minskat trafiktryck på vägarna. Förhoppningen är alltså att fler nu ska välja tåget.