”Vårdbussen” firade sitt första år

Det här är jättebra, menar Margareta Barwing som får sitt blodtryck kontrollerat av Rigmor Arnesén. Foto: BJÖRN PALMQVIST
Textstorlek:

​Fröet till att införa en mobil hälsovårdsmottagning i länet såddes i Svartå. Ett år har gått, och 20 orter i länet finns med på ”bussens” turlista. 

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) berättar att befruktningen till den rullande vårdinrättningen faktiskt föddes i Svartå:

– Vi satt några stycken på bänkarna vid folkets hus och diskuterade frågan om en fast distriktssköterska på orten. I samtalets förlängning gled vi in på idén om en mobil enhet istället, säger hon.

Samtalet berörde, i stort, den verkliga bilden av hur småorter ”avlövas” på viss service. Pratet på bänken renderade till slut i att det dåvarande landstinget utrustade en husbil till en rullande mottagning för viss form av hälsovård.

Vården åker så att säga ut till patienterna istället för tvärtom. Om nu Svartå var förlossningsorten så erbjuds även 19 andra samhällen runt om i länet servicen med hälsovård på väg.

Var fjärde vecka, med undantag för jul och under sommaren, gör bussen uppehåll i Svartå enligt en särskild turlista.

Det finns förstås begränsningar för vad man kan uträtta i form av vård i bussen. med tanke på att det är en hälsobuss så är hälsosamtal en viktig del i deras möten med patienterna.

Men sköterskorna kan också utföra kontroll av blodtryck, vaccinationer, de ger injektioner, fixar mindre såromläggningar eller att ta bort stygn. Bara för att nämna några exempel.

En av sköterskorna är Rigmor Arnesén, och hon säger att de helst vill att man bokar en tid i förväg. Det underlättar planeringen och personalen får ett hum om hur många som väntas komma till stoppet på orten.

– Vi har jättenöjda patienter, och de är väldigt tacksamma för den här servicen, påpekar sköterskan Lena Garö.

En av de nöjda besökarna i Svartå är Margareta Barwing. Hennes blodtryck var lite lågt ett tag och behövde kollas upp emellanåt.

– Eftersom bussen kom en gång i månaden så använde jag mig av den möjligheten. Annars skulle jag tvingas åka till vårdcentralen i Degerfors. Jag tycker det här är bra, säger Margareta.

Ett år har gått sedan bussen gjorde sin första tur genom länet. Och skulle det jubileras och firas någonstans så var det förstås i Svartå där allt började.

Nyligen bjöd Region Örebro län därför in Svartåborna till ett en jubileumsfest. Och ortsborna ville förstås vara med när tårtor och kaffet dukades upp i Smedstugan.

Mitt bland gästerna fanns förstås regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, beredd på att svara på frågor både om nutiden och framtiden för bussen.

– Den mobila hälsovårdsmottagningen är en del i vårt hälsofrämjande arbete, och som är till särskilt för dem som bor i glesbygden och har längre till vården.

– Mottagningen är ett viktigt komplement till vårdcentralerna, berättade Marie-Louise för gästerna runt kaffeborden.

BJÖRN PALMQVIST