Nu jämförs sju(k)hus

Textstorlek:

LÄNET/ÖREBRO Nu ska landets sju universitetssjukhus jämföras mot varandra. USÖ är ett av de sju.
– Bra, vi ska ta till vara på resultaten och utveckla USÖ till något ännu bättre, säger Jan Olsson, länets sjukvårdsdirektör.

 

Nu har det skapats en unik jämförelse kring produktion, personal, ekonomi och vårdpersonal mellan Sveriges sju universitetssjukhus.

Dessa universistetssjukhus står idag för över en femtedel av all hälso- och sjukvård i landet.

Tillsammans har de en personalstyrka på bort emot 60 000 fast anställda.

Redan idag, fastslår SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att svensk sjukvård håller en mycket hög klass, sett över hela världen.

Detta framgår när man jämför siffror från WHO, OECD och EU.

Men nu är alltså tanken på att svensk toppsjukvård ska bli ännu bättre.

Därför har de sju stora sjukhusen nu skapat ett underlag för utveckling vid respektive sjukhus. De öppnar nu upp för en jämförelse av bland annat produktion, ekonomi och personal.

Detta görs i en tid då personalomsättningen ökar och trycket på ekonomin är hårt och komplexibiliteten ökar. Alla sjukhusen arbetar i en mycket utmanande miljö.

Så här kommenterar hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson jämförandet:

– Det är mycket positivt att USÖ på relativt kort tid utvecklats till ett universitetssjukhus att räkna med. Vi håller god vårdkvalitet inom fler områden. Nu ska vi ta till vara på de resultat vi fått, och får till oss, och fortsätta att utvecklas som ett bra sjukhus.

Jämförelsen, som alltså redan kommit igång, visar även på brister för USÖ:s del. Det gäller bland annat registrering av diagnosrelaterade grupper. Alltså det nationella systemet för att registrera sjukhusets patientsammansättning.

– Där är våra rutiner tyvärr otillräckliga och måste förbättras. Det pågår redan ett omfattande arbete i regionen för att komma till rätta med dessa problem

De sju vårdcentra som sorteras in under begreppet universitetssjukhus är följande:

Karolinska i Stockholm

Sahlgrenska i Göteborg.

Skånes universitetssjukhus i Lund.

Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Universitetssjukhuset i Linköping.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vårt eget USÖ.

Och så här säger regionrådet Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa och vård:

– I den här nationella jämförelsen framkommer att USÖ, som ändå är ett ungt universitetssjukhus, ligger väl till i förhållande till sina sex medsystrar ute i landet.

Syftet med den här jämförande rapporteringen är att universitetssjukhusen ska lära av varandra och skapa ett starkt underlag för utveckling av verksamheten vid respektive sjukhus.