Kvinnliga jägare träffas för JAQT

Anki Bergqvist, länsansvarig för nätverket JAQT.​
Textstorlek:

LÄNET Förkortningen JAQT står för Jagande aktiva kvinnor i tiden. Ett kvinnligt nätverk som samlar kvinnor med rätt att jaga. 

I dag finns det 329 kvinnor i länet som är medlemmar i Jägareförbundet, Örebro län. Hur många av dem som löst jaktkort finns i nuläget inga siffror över.

Ser man till hela Sverige så ligger det kvinnliga deltagandet i jakt på runt 17 600 stycken.

Målet för nätverket, JAQT, är att öka antalet kvinnliga jägare och ge dem hjälp att utvecklas samt att män och kvinnor ska jaga tillsammans.

– I vårt län ligger vi långt framme med att fått in kvinnor i jakt, och även för styrelsearbete i de lokala kretsarna, berättar Anki Bergqvist, länsansvarig för nätverket i länet.

Viktigt inom gruppen är att kunna umgås med utgångspunkt av jakten, och att ha roligt tillsammans. Bort med prestigen på skjutbanor och i skogen är också ett av syftena.

– Att ordet prestige kommit till är för att unga tjejer som inte har en bakgrund med jakt ska mottas och bemötas på ett bra sätt. Då behövs nätverket för att slussa ut dem i verkligheten.

Lärdomar om jakt, natur, djur och friluftsliv tillgodogör sig kvinnorna genom möten, kurser och seminarium.

Aktivitetskalendern innehåller flera intressanta inslag. I augusti samlades man under temat bockjakt.

Enligt Anki Bergqvist var det en lyckad träff och tjejerna uttryckte sin uppskattning. De såg mycket vilt, men inga djur fälldes.

– Alla kvinnor som är medlemmar i förbundet blir kallade till de olika aktiviteterna, och det är förstås olika hur många som kommer på våra träffar och andra arrangemang, säger Anki.

Den 12 november handlar programpunkten om jakt i Afrika under medverkan av Alexandra Hellström. Den föreläsningen hålls på Jägareförbundets kontor i Örebro.

Jakt med drivande hund ska det bli den 23 januari. Då håller man till på jägarförbundets utbildningsmark i Skogaholm.

Någon gång i maj-juni nästa år planeras den traditionella bäverjakten, och vid ett annat tillfälle under våren handlar det om skytteövningar.

BJÖRN PALMQVIST