Kunskapslyft på gång

Ledde och inspirerade under förstudien. Fr vänster Susanne Grundström, Jane Karlsson samt Niklas Högberg. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

LÄNET Örebro läns Bildningsförbund kraftsamlar inför ett kunskapslyft om det mångkulturella samhället. Förstudien lägger grunden till en projektansökan.

Nyligen höll Örebro läns Bildningsförbund en så kallad workshop där 25 representanter från länets studieförbund och folkhögskolor deltog. Lät sig inspireras och anta den tuffa utmaningen till ett arbete för att stärka det mångkulturella samhället.

–Det finns främlingsfientlighet och rasism i vår vardag. Jag frågade mig själv vad vi inom folkbildningen kan bidra med i ett förebyggande syfte. Jag kom fram till svaret, kunskapslyft. Det är där vi står idag, förklarade länsbildningskonsulent Jane Karlsson som ligger bakom projektidén.

Just nu genomförs förstudien som senare är tänkt att mynna ut i ett projekt med folkbildningsorganen som ”kunskapsbildare” för en oantastad kulturell mångfald. Susanne Grundström, lokalpolitiker i Hällefors kommun, har också folkbildningen varmt inom sig. Hon tar nu på sig projektledarrollen i de här angelägna frågorna:

–Okunskapen är vår största fiende, sade en person till mig en gång. Och det är väl sant om något, menade hon.

Under workshopen samlade hon in alla klokskaper och idéer från de närvarande. Synpunkter och tankar som sedan ska ligga som underlag i den projektansökan som ska skickas in till Region Örebro län.

Niklas Högberg, med mångårig erfarenhet inom strategiska förändringsprocesser, ledde diskussionerna med olika övningar som gav inspiration. Han väckte deltagarnas tankeverksamhet, som i sin tur resulterade i mängder av idéer kring hur en samverkan i ämnet skulle kunna bli till ett riktigt kunskapslyft.

–Jag kan ge lite ramar. Ingen har idag svaret på hur vi får till det mångkulturella samhället, påpekade han.

–Här inom folkbildningen finns kraft och potential, det här ska bli spännande att följa, tillade Niklas.

Intresset för att medverka i projektet som går under rubriken, ”Kunskapslyft om det mångkulturella samhället”, var stort med entusiasm hos representanterna från folkbildningsorganen.

–Det behövs nya vägar fram. Både lokalt och globalt, en jättestor utmaning. Det här är ett jättebra initiativ, underströk Jens Hellman, utvecklingsledare på Sensus studieförbund.

En andra workshop har också hållits, och den vände sig till regionala aktörer som vill samverka i ett kommande kunskapslyft. Före årsskiftet, när allt material är sammanställt, kommer Örebro läns Bildningsförbund att besluta om ansökan av medel för projektet.

BJÖRN PALMQVIST