Storskalig återvinning

Textstorlek:

Just nu pågår årets stora insamlingskampanj för jordbruksplast. Under ett par veckor ska plasten från exempelvis utsädessäckar, ensilagebuntar och plansilos lämnas för återvinning. Oftast har jordbrukarna bara ett par dagar per år på sig att lämna.

Vi var på plats i Hällabrottet, dit jordbrukare från Kumla och Hallsberg kom med sin plast.
Jordbruket använder mycket stora mängder plast. En gård kan exempelvis använda hundratals rundbalar.
– Kravet på oss är att vi ska ta in minst 70 procent av all last som säljs. Det innebär mellan 17 000 ton- och 18 000 ton per år. Ibland når vi upp emot 80 procent, säger Erik Gustafsson på företaget Reagro som samlar in plasten och ordnar avsättning för den.
I Örebro län samlas mellan 350 och 400 ton in per år. Kravet Reagro är att man bara ska ha två mil till insamlingen. Det gör att det finns insamling på många ställen, men som sagt, under kort tid.
– Oftast är det lantbrukare som extraknäcker åt oss genom att ansvara för insamlingen och se till att flyter. Plasten körs sedan till 11 olika lager runt om i landet. Där mellanlagras plasten innan den hamnar på industrier, där den återvinns.
– 90 procent av plasten som samlas in går till materialåtervinning, det innebär helt enkelt att den blir ny plast.
Bara 10 procent förbränns.
Att andelen som förbränns är liten är viktig.
– Ja, värmeverken tar mycket bra betalt för att förbränna plast. Ju mindre vi förbränner, ju mer som blir ny plast, desto billigare blir återvinningen. När vi började med det här 2004 kostade återvinningen exempelvis 1,75 per rulle ensilageplast. Nu är vi nere 95 öre. Det beror på att återvinningsgraden ökat.
Det är alltså så att en effektivare och bättre återvinning ger billigare plastprodukter för jordbruket.
– Att sortera rätt är viktigt. Ju renare plast som lämnas, desto billigare blir återvinningen. Ensilageplast blir ofta smutsig. Men om vi plasten skulle vara lite renare skulle vi kunna sänka avgiften för återvinning ytterligare. Torr förvaring förbättrar ofta.
Företaget Reagro, med bas i Knivsta utför sedan 2004 insamlingen på uppdrag av organisationen Svepretur, det står för Svensk Ensilageplast Retur och är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie.
Det är Svepretur som tar in avgiften för återvinning. Hur avgiften ser ut och finansieras är lite olika. Ensilageplast omfattas ju inte av förpackningansvar. Det gör däremot olika säckar och dunkar för växtskyddsmedel. Svepretur bildades 2001.