Kommuner bygger nya vindkraftverk i länet

Schaktarbetena har kommit igång för de nya vindkraftverken i Ullaviskogen. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Trots låga elpriser och dålig lönsamhet för nästan all elproduktion byggs det nu vindkraftverk både utanför Kumla och i Ullaviskogen, norr om Sköllersta. Det är Örebro och Kumla kommuner som bygger vindkraft. Ambitionen på sikt är att kommunerna ska äga lika mycket elproduktion som man gör av med..

När vi besökte byggplatsen i Ullaviskogen är det än så länge mest frågan om vägförbättringar och andra schaktarbeten. Under sommaren ska dock betongfundamenten för de tre vindkraftverken gjutas. Själva resningen av tornen ska ske under hösten.

– Vi ska producera totalt 15 miljoner kilowatt-timmar i de här tre vindkraftverken. De är på vardera två megawatt och cirka 150 meter höga. I Ullavi är det Eolus vind som bygger. Vi tar över ägandet när kraftverken är färdigbyggda och igångkörda, strax efter årsskiftet, berättar Göran Eriksson, vd för Kumbro.

De tre kraftverk, också de på två megawatt vardera, som byggs utanför Ekeby har kommit lite längre. Där är fundamenten gjutna.

Kumbro är ett bolag som ägs gemensamt av de båda kommunerna. Bolaget ska bland annat ägna sig åt hållbar energi.

– I vårt uppdrag finns bland annat att investera i vindkraft, hållbar energiproduktion, som ska motsvara kommunernas el-behov, cirka 120 miljoner kilowatt-timmar per år.

Det ska bli 15-20 vindkraftverk, som totalt ska ge el som motsvarar cirka 20 000 villors behov.

Ambitionen är i första hand att bygga inom de båda kommunerna, i andra hand i Örebro län, i tredje hand i Sverige.

– Vindkraftverken vi bygger i Ullaviskogen ligger ju i Hallsbergs kommun. Vi har också ett vindkraftverk i Frotorp, beläget i Askersunds kommun, samt tre stycken i en vindkraftpark i Stjärnarp, Halland.

Företaget har också ansökt om att få bygga tre vindkraftverk i Törsjö, Mosås. Det tillståndet har dock återremitterats till Länsstyrelsen.

– Det innebär att dessa vindkraftverk blir uppskjutna åtminstone i ett par år.

Det har varit relativt lite vindkraftbyggande de senaste åren. Skälet är låga elpriser som helt enkelt pressar alla energiproducenter. Det är också skälet till att Kumbro ligger lite efter sin tidsplan. Man ville ha tio vindkraftverk i drift redan 2014.

Men Örebro och Kumla ser långsiktigt på sina vindkraftsatsningar. Så småningom planerar man att även starta en ekonomisk förening som kan bli delägare i vindkraftsverken. En förening där organisationer, privatpersoner och företag ska kunna vara med.

Att bygga vindkraftverk är ingen liten operation. Vägar måste byggas, eller förbättras för att alla transporter ska kunna komma fram. För att bygga ett fundament används 600-700 kubikmeter betong. En betongbil rymmer 7-8 kubikmeter. Det är med andra ord många bilar som ska fram. De största delarna till själva vindkraftverket är vingarna, som är cirka 50 meter långa. De kräver ett mycket långt specialfordon. Det gör att skarpa krökar och tvära höjdskillnader måste jämnas ut längs vägen till vindkraftverket.

Delarna i kraftverket brukar lyftas på plats av en speciell mobilkran som väger mer än 400 ton och som flyttas i flera delar.