Fastighetsaffärer vecka 2

Textstorlek:

Registrerade ­fastighets­affärer i urval från hela Örebro län de senaste tre ­månaderna. Källa: Metria

 

Lekeberg
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lekeberg Hidinge-Kvarntorp 1:6
Adress: Vreta Nyhyttan 2, 71995 Vintrosa
Pris: 900 000 kr
Förvärvare: Lövdal, Kent Robert
Förvärvare: Olsson, Maria Camilla
Överlåtare: Fawaz Svensson, Silva Elin
Överlåtare: Fawaz, Amin

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lekeberg Lekhult 2:24
Adress: Sanduddsbacken 9, 71993 Vintrosa
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Sedström, Hans Magnus
Förvärvare: Sedström, Amelie Kristina
Överlåtare: Söderström, Aina

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Fastighet: Lekeberg Gropen 1:51
Adress: saknas
Pris: Gåva
Förvärvare: Hendeberg, Per Johan
Förvärvare: Sörberg Hendeberg, Anna Rebecca
Överlåtare: Nilsson, Per

 

Laxå
▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Laxå Kättefallet 1:14
Adress: Kungsbacken 7A, 69597 Tived
Pris: 1 050 000 kr
Förvärvare: Andersson, Tomas Karl Janne
Förvärvare: Pettersson, Carolina Rut Margareta
Överlåtare: Aneer, Torbjörn

▶ Specialenhet, distributionsbyggnad
Fastighet: Laxå Slottsbol 1:40
Adress: saknas
Pris: 50 000 kr
Förvärvare: Fortum Distribution Ab
Överlåtare: Wanberg, Anders Viktor
Överlåtare: Wanberg, Ulf

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Laxå Sannerud 2:2
Adress: Göte Hellmans Väg 4B, 69597 Tived
Pris: 200 000 kr
Förvärvare: Mjörndal, Karl Gunnar
Överlåtare: Carlander, Anders Olof

 

Hallsberg
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hallsberg Dalagården 4
Adress: Tingsgatan 5, 69431 Hallsberg
Pris: 1 615 000 kr
Förvärvare: Österman, Ulf Bertil
Förvärvare: Österman, Inga Birgitta
Överlåtare: Lundqvist, Roger
Överlåtare: Anttila, Margaretha

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hallsberg Järven 2
Adress: Krokvägen 17, 69435 Hallsberg
Pris: 925 000 kr
Förvärvare: Ryefalk, Midaz
Överlåtare: Kvarnström, Gunilla

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Fastighet: Hallsberg Kullen 3
Adress: Kyrkogatan 11A, 69430 Hallsberg; Fler adresser finns
Pris: 4 900 000 kr
Förvärvare: Calner, Erik Krister Mattias
Överlåtare: Highway Automobile Ab

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hallsberg Skävi 1:49
Adress: Lunnagatan 16, 69450 Vretstorp
Pris: 320 000 kr
Förvärvare: Eriksson, Bengt Roger Ingvar
Överlåtare: Förbundet Djurens Rätt
Överlåtare: Stift Världsnaturfonden Wwf

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hallsberg Bössebo 1:7
Adress: Bössebo Hagaborg 101, 69791 Pålsboda
Pris: 240 000 kr
Förvärvare: Bösseborn, Bengt Arne
Överlåtare: Larsson, Margith

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Hallsberg Mickelstorp 1:3
Adress: Mickelstorp 122, 69792 Pålsboda; Fler adresser finns
Pris: Gåva
Förvärvare: Hellström, Bengt Gustav
Överlåtare: Hellström, Bror

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hallsberg Sörberg 1:22
Adress: Sörberg Kullen 103, 69792 Pålsboda
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Askling, Berit Elisabet
Överlåtare: Askling, Elisabet
Överlåtare: Eriksson, Lars-Inge

 

Degerfors
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Degerfors Svartå 1:169
Adress: Svartå 195, 69393 Svartå
Pris: 400 000 kr
Förvärvare: Thörewik, Karin Elisabet
Förvärvare: Thörewik, Samuel Hans Lennart
Överlåtare: Stöcker, Hartmut
Överlåtare: Stöcker, Helga

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Degerfors Karlshagen 7:2
Adress: Västgötagatan 5, 69335 Degerfors
Pris: 683 000 kr
Förvärvare: Westergren, Sten Bjarne
Överlåtare: Carlsson, Enar

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Degerfors Bossåsen 20:7
Adress: Högbergsgatan 42, 69333 Degerfors
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Högberg, Gunilla Sofie
Överlåtare: Högberg, Gunilla Sofie
Överlåtare: Högberg, Olof Peter

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Degerfors Svartå 1:187
Adress: Ölsboda 578, 69391 Degerfors
Pris: 190 000 kr
Förvärvare: Hjärpe, Rolf Lennart
Förvärvare: Järnberg Hjärpe, Inger Britt-Lilli
Överlåtare: Nilsson, Per Olof

 

Ljusnarsberg
▶ Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
Fastighet: Ljusnarsberg Kopparberg 1:10
Adress: Laxbrogatan 3B, 71431 Kopparberg; Fler adresser finns
Pris: 1 030 000 kr
Förvärvare: Jh Group Ab
Överlåtare: Brunnéd, Tomas

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Ljusnarsberg Heden 6:40
Adress: Älggårdsvägen 17, 71432 Kopparberg
Pris: 130 000 kr
Förvärvare: Imer, Kent Ola
Överlåtare: Weber, Christian

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Ljusnarsberg Stora Finnkullen 1:8
Adress: Klotenvägen 33, 71435 Kopparberg
Pris: Gåva
Förvärvare: Lundström, Per-Ove
Förvärvare: Lundin, Solveig Birgitta
Överlåtare: Lundström, Eric
Överlåtare: Lundström, Solveig

 

Örebro
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Molnet 48
Adress: Postmästaregatan 9, 70378 Örebro
Pris: 2 050 000 kr
Förvärvare: Olsson, Johanna Rebecka Kristina
Förvärvare: Lilja, Samuel Mathias
Överlåtare: Lindberg, Eva Britt
Överlåtare: Lindberg, Bertil

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Tåkern 7
Adress: Ragnevägen 5A, 70217 Örebro
Pris: 2 700 000 kr
Förvärvare: Högberg, Karola Petra Anita
Överlåtare: Dunbäck, Leif

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Toften 9
Adress: Syrénvägen 11, 70285 Örebro
Pris: 3 925 000 kr
Förvärvare: Kälvesten, Åsa Maria
Förvärvare: Markén, Erik Daniel
Överlåtare: Danielsson, Anita

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Garphyttan 5:43
Adress: Skogsrundan 7, 71940 Garphyttan
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Ruth, Asto Tapio
Överlåtare: Ruth, Asto
Överlåtare: Askeblad, Ewa

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Tysslinge-Smedstorp 1:39
Adress: Trådvägen 6, 71940 Garphyttan
Pris: 1 350 000 kr
Förvärvare: Andersson, Anette Caroline
Förvärvare: Andersson, Leif Robert Fredrik
Överlåtare: Degerstedt, Freddy Daniel

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Örebro Kårsta 2:44
Adress: Fågelsång 912, 70591 Örebro
Pris: Gåva
Förvärvare: Rydberg, Sixten Hans-Owe
Överlåtare: Rydberg, Anita

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Följesedeln 4
Adress: Åkervägen 19, 70375 Örebro
Pris: 2 975 000 kr
Förvärvare: Eriksson, Anna Sara Elisabeth
Förvärvare: Häkkinen, Mika Antero
Överlåtare: Granath, Lars

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Lund 27:3
Adress: Havrevägen 11, 70376 Örebro
Pris: 1 650 000 kr
Förvärvare: Eriksson, Anna Camilla
Förvärvare: Sjögren, Marcus Christer
Överlåtare: Cronqvist, Henrik
Överlåtare: Nyrén, Marie-Louise

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Talby 4:11
Adress: Vilhelmsberg 460, 71594 Odensbacken
Pris: 595 000 kr
Förvärvare: Stany, Jan-Fredrik
Förvärvare: Palmhag, Anna Maria
Överlåtare: Gårdestam, Mats
Överlåtare: Gårdestam, Carina

▶ Obebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Örebro Östra Rynninge 1:19
Adress: saknas
Fastighet: Örebro Östra Rynninge 1:20
Adress: saknas
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Ahlgren, Nils Johan Fredrik
Överlåtare: Ahlgren, Ulla

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Mellösa-Råby 1:18
Adress: Linblommevägen 3, 71572 Stora Mellösa
Pris: 1 370 000 kr
Förvärvare: Barth, Henrik
Förvärvare: Barth, Sofia Anna Margareta
Överlåtare: Larsson, Inger Marie

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Lisätter 1:14
Adress: Lövdalen 425, 70595 Örebro
Pris: 1 350 000 kr
Förvärvare: Bengtsson, Sophia Magdalena
Förvärvare: Egerstad, Adam Carl Erik
Överlåtare: Åberg, Tom Kenneth

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Örebro Stortorp 1:12
Adress: Stortorp 573, 70595 Örebro; Fler adresser finns
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Larsson, Lars Henrik
Överlåtare: Larsson, Henrik
Överlåtare: Eriksson, Christel

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Örebro Glanshammars-Valsta 5:2
Adress: Sticksjö 615, 70597 Glanshammar
Pris: 140 000 kr
Förvärvare: Larsson, Ernst Tage
Förvärvare: Larsson, Irene Birgitta
Överlåtare: Loretan, Louise

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Uppsatsen 7
Adress: Hedgatan 11, 70358 Örebro
Pris: 2 850 000 kr
Förvärvare: Barthelson, Karl Johan Erik
Förvärvare: Hellman, Anna Maria Birgitta
Överlåtare: Söderström, Per
Överlåtare: Söderström, Catharina

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Dyltaån 18
Adress: Hårdvallsgatan 14, 70360 Örebro
Pris: 1 830 000 kr
Förvärvare: Sjöström, Bo Anders Tobias
Förvärvare: Da Silva Sjöström, Marcia Regina
Överlåtare: Hellmén, Olof

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Lerskiffern 5
Adress: Hornstensvägen 9, 70374 Örebro
Pris: 2 300 000 kr
Förvärvare: Kaya, Nazan
Förvärvare: Kaya, Özcan
Överlåtare: Hurtig, Ronny
Överlåtare: Hurtig Zupanic, Barica

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Mandelstenen 2
Adress: Blyglansvägen 4, 70374 Örebro
Pris: 2 500 000 kr
Förvärvare: Greneby, Susan
Överlåtare: Forsell, Jonny
Överlåtare: Sjögland Forsell, Susanne

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Kapitlet 17
Adress: Hjärstavägen 32, 70358 Örebro
Pris: 2 000 000 kr
Förvärvare: Victus Reklam&Försäljnings Ab
Överlåtare: Forsberg Eriksson, Inger Margareta

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Täljstenen 31
Adress: Kiselvägen 3, 70374 Örebro
Pris: 2 050 000 kr
Förvärvare: Rundgren, Erik Daniel
Förvärvare: Wetterberg, Linda Elisabeth
Överlåtare: Palmetun Gyhlenius, Helena (Helén)
Överlåtare: Gyhlenius, Håkan

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Fastighet: Örebro Illern 1
Adress: saknas
Pris: 1 250 000 kr
Förvärvare: Olofsson, Liam Mats Johan
Överlåtare: Kilenius, Lars Fredrik
Överlåtare: Kilenius, Solveig Ulrica

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Fjärilen 4
Adress: Tempelkärrsvägen 7, 70230 Örebro
Pris: 2 595 000 kr
Förvärvare: Stålham, Ida Helena
Förvärvare: Thorsander, Andreas Daniel
Överlåtare: Hollertz Dödsbo, Vanda Elisabeth

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Hunneberg 8
Adress: Örtenlundsvägen 5, 70230 Örebro
Pris: 4 100 000 kr
Förvärvare: Larsson, Erik Anders Herbert
Förvärvare: Sjöberg, Jenni Victoria
Överlåtare: Rinnemo, Kerstin
Överlåtare: Rinnemo, Mats

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Örebro Fjärilen 4
Adress: Tempelkärrsvägen 7, 70230 Örebro
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Hollertz Dödsbo, Vanda Elisabeth
Överlåtare: Hollertz, Vanda

 

Kumla
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Kumla Orgeln 13
Adress: Skottvallavägen 16, 69236 Kumla
Pris: 775 000 kr
Förvärvare: Nordén, Joakim Bengt
Förvärvare: Vernersson, Jenny Theres Birgitta
Överlåtare: Andersson, Gun Viola Maria
Överlåtare: Andersson, Gun

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler
Fastighet: Kumla Ingenjören 1
Adress: Köpmangatan 45, 69236 Kumla
Pris: 1 542 000 kr
Förvärvare: Motorcentrum Bil I Kumla Ab
Överlåtare: Motorcentrum I Kumla Ab

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Kumla Backstugan 34
Adress: Backstugevägen 5, 69232 Kumla
Pris: 2 150 000 kr
Förvärvare: Skrubbeltrang, Christen
Överlåtare: Classon, Annika
Överlåtare: Classon, Stefan

▶ Industrienhet, tomtmark
Fastighet: Kumla Byrsta 4:33
Adress: Byrsta 149, 69293 Kumla
Pris: 25 000 kr
Förvärvare: M.Hulterströms Åkeri Ab
Överlåtare: Hulterström, Magnus Åke Evald

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Kumla Mogården 20
Adress: Norrgårdsvägen 1, 69232 Kumla
Pris: 2 490 000 kr
Förvärvare: Hokfors, Hanna Elisabeth
Överlåtare: Sand, Richard
Överlåtare: Englund, Elin

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Kumla Backstugan 16
Adress: Backstugevägen 24, 69232 Kumla
Pris: 1 400 000 kr
Förvärvare: Berglund, Eva Elisabet
Överlåtare: Sundhäll Larsson, Gunilla

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Fastighet: Kumla Hovslagaren 9
Adress: Torsgatan 8, 69230 Kumla
Pris: 2 500 000 kr
Förvärvare: Rosander, Anita Kristina
Förvärvare: Rosander, Jan Yngve
Överlåtare: Örneskog, Dan Eje

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Kumla Hällabrottet 7:9
Adress: Kalkvägen 4, 69272 Kumla
Pris: 1 550 000 kr
Förvärvare: Celander, Erik Johannes
Förvärvare: Figaro, Madeleine Kristina
Överlåtare: Hörman, Hans Benny

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Kumla Näsby 2:2
Adress: Näsby 104, 69291 Kumla
Pris: 1 400 000 kr
Förvärvare: Adestam, Catja Marie
Förvärvare: Adestam, Johan Carl Mikael
Överlåtare: Karlsson, Johan
Överlåtare: Sjödin, Sofia

 

Askersund
▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Askersund Torstorp 1:6
Adress: Torstorp Pellängen 909, 69692 Askersund
Pris: Gåva
Förvärvare: Thunander, Hans-Eric Peder
Överlåtare: Thunander, Hans

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Askersund Lustenrust 1:80
Adress: Slånbärsvägen 11, 69634 Askersund
Pris: 900 000 kr
Förvärvare: Kahrimanovic, Elmedin
Överlåtare: Gelang, Egron
Överlåtare: Gelang, Kerstin

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Askersund Nordhammar 1:4
Adress: Stockshammar 430, 69692 Askersund
Pris: 375 000 kr
Förvärvare: Söderlund, Inger Kristina Elisabeth
Förvärvare: Söderlund, Krister Lennart
Överlåtare: Jerlström, Maths
Överlåtare: Jerlström, Siv

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Askersund Markebäck 2:2
Adress: Markebäck Nygården 728, 69691 Askersund
Pris: 1 300 000 kr
Förvärvare: Lena Patent Ab
Överlåtare: Helmner, Anders Fredrik Gunnar

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Askersund Lundby 1:97
Adress: Röllekevägen 4, 69631 Askersund
Pris: 965 000 kr
Förvärvare: Ludvigsson, David Sven
Överlåtare: Laroussi, Kerstin

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Askersund Estabo 1:100
Adress: Nyckelhultsvägen 14C, 69460 Åsbro
Pris: 80 000 kr
Förvärvare: Nilsson, Rolf Joacim
Förvärvare: Boström, Ulla Yvonne Margareta
Överlåtare: Nilssons Dödsbo, Ulla-Britt Margareta

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Askersund Estabo 2:6
Adress: Bruksvägen 6, 69460 Åsbro
Pris: 1 475 000 kr
Förvärvare: Lundin, Christer Per-Arne
Överlåtare: Eklinds Dödsbo, Anders

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Askersund Äsperud 1:11
Adress: Äsperud Äspedalen 205, 69499 Skyllberg
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Allmänna Arvsfonden
Överlåtare: Karlsson, Stig

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Askersund Skyrsta 10:11
Adress: Skyrsta Strömslund 301, 69694 Hammar
Pris: 375 000 kr
Förvärvare: Haglind, Bo Erik
Förvärvare: Bergenstråhle, Lilian Helen
Överlåtare: Ivarsson, Hans-Olof
Överlåtare: Ivarsson, Anna Kristina

 

Karlskoga
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Labradoren 2
Adress: Noravägen 107, 69154 Karlskoga
Fastighet: Karlskoga Labradoren 4
Adress: saknas
Fastighet: Karlskoga Settern 6
Adress: Jaktvägen 21, 69154 Karlskoga
Fastighet: Karlskoga Västra Lonntorp 1:6
Adress: saknas
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Falck, Gulli Marianne
Överlåtare: Swensson, Svenerik Oscar

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Västra Kedjeåsen 1:31
Adress: Hållsjöhyttan Sandtorpet 627, 69191 Karlskoga
Pris: 250 000 kr
Förvärvare: Karlsson, Lars-Göran Christer
Överlåtare: Endermark, Mats Johan Gunnar

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Ryttaren 11
Adress: Diskusvägen 6D, 69154 Karlskoga
Pris: 607 000 kr
Förvärvare: Antonssen, Madelene Anette
Förvärvare: Akar, Ali
Överlåtare: Eriksson, Jan

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Jordregistret 4
Adress: Tegvägen 34, 69148 Karlskoga
Pris: 795 000 kr
Förvärvare: Åkerstedt, Lars Magnus
Förvärvare: Åkerstedt, Åsa Viktoria Paulina
Överlåtare: Nylén, Lars Olov

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Abborren 1
Adress: Näckrosvägen 12, 69151 Karlskoga
Pris: 685 000 kr
Förvärvare: Landström, Sally Barbro Margareta
Överlåtare: Spetz, Lena

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Stensötan 6
Adress: Skrantabacken 16, 69142 Karlskoga
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Holmströms Dödsbo, Bengt-Olof Ingemar
Överlåtare: Holmström, Bengt-Olof Ingemar

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Vattenrallen 2
Adress: Hertig Carls Allé 20, 69141 Karlskoga
Pris: 2 150 000 kr
Förvärvare: Björnfot, Kerstin Kristin
Förvärvare: Waern, Erik Alexander
Överlåtare: Vesterlund, John Andreas
Överlåtare: Marand, Åsa Karin

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Blomkålen 3
Adress: Rosenvägen 5, 69142 Karlskoga
Pris: 1 290 000 kr
Förvärvare: Du, Ngoc Phuong
Förvärvare: Bui, Vang Khanh
Överlåtare: Eriksson, Kerstin Margareta
Överlåtare: Eriksson, Klas Göran Ivar

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Avstyckningen 2
Adress: Rågvägen 3, 69142 Karlskoga
Pris: 730 000 kr
Förvärvare: Ho, Van Manh Quang
Förvärvare: Tran, Thi Huong
Överlåtare: Salmi, Pekka Antero
Överlåtare: Salmi, Tuija Maria

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Durkslaget 2
Adress: Vårlidsvägen 4, 69145 Karlskoga
Pris: 540 000 kr
Förvärvare: Högberg, Anna Kristina
Överlåtare: Claessons Dödsbo, Ingegerd Iréne Eivor

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Karlskoga Nätvingen 17
Adress: Nyponvägen 16, 69147 Karlskoga
Pris: 330 000 kr
Förvärvare: Malmqvist, Lars Åke
Överlåtare: Werf, Eskil Torbjörn Östen
Överlåtare: Nordquist, Maria Viktoria Helén

 

Nora
▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Fastighet: Nora Päronet 6
Adress: Rådstugugatan 40, 71331 Nora
Pris: 1 500 000 kr
Förvärvare: Andreas I Pershyttan Entreprenad Ab
Överlåtare: Com Contact Office Ab

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Nora Gamla Pershyttan 2:15
Adress: Pershyttan 178, 71391 Nora
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Andersson, Barbro Eugenia
Överlåtare: Andersson, Gustav Tore

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Nora Syrenen 19
Adress: Bergslagsgatan 13, 71332 Nora
Pris: 1 985 000 kr
Förvärvare: Nora Fastigheter Ab
Överlåtare: Brinck, Helena
Överlåtare: Brinck, Lars

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Nora Kantarellen 1
Adress: Hagavägen 37, 71330 Nora
Pris: 950 000 kr
Förvärvare: Sultan, Maria Ulrika
Överlåtare: Ajanovic, Esad
Överlåtare: Hamzic, Nermina

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Nora Ringen 8
Adress: Kungsgatan 52, 71332 Nora
Pris: 1 330 000 kr
Förvärvare: Bergman, Ingemar Malcolm
Förvärvare: Landin, Britta Charlotte
Överlåtare: Holmquist, Doris

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Nora Nyhyttan 6:26
Adress: Nyhyttan 620, 71394 Nora
Pris: 450 000 kr
Förvärvare: Forsberg, Caroline Ida Mari
Förvärvare: Forsberg, Mikael Sven Andreas
Överlåtare: Van Den Weghe, Luc Joseph Henri

▶ Småhusenhet, undantag för skatteplikt enligt 3 kap 4 par ftl
Fastighet: Nora Kåfalla 7:19
Adress: Klacka-Lerberg Kullen 531, 71393 Nora; Fler adresser finns
Pris: 3 300 000 kr
Förvärvare: Kfum Örebro
Överlåtare: Elim Församlingen I Örebro

 

Lindesberg
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Tredingen 6:12
Adress: Björkågatan 2B, 71134 Lindesberg
Pris: 2 900 000 kr
Förvärvare: Vandland, Anders Henrik Gustav
Förvärvare: Vandland, Sofie Pernilla
Överlåtare: Aspa Gård Fastigheter Ab

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Torphyttan 1:28
Adress: Hidingen Lerdalen 191, 71191 Lindesberg
Fastighet: Lindesberg Torphyttan 1:29
Adress: saknas
Pris: 850 000 kr
Förvärvare: Nordqvist, Nils Erik Stefan
Förvärvare: Öman, Susanne Elisabeth
Överlåtare: Sjöberg, Mona

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Lindesberg Östra Löa 3:29
Adress: Östra Löa 411, 71494 Kopparberg; Fler adresser finns
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Elvenäs, Ylva Elisabet
Överlåtare: Elvenäs, Eric Torbjörn

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Hermanstorp 3:10
Adress: Lilla Hagavägen 5, 71131 Lindesberg
Pris: 580 000 kr
Förvärvare: Johansson, Jens Patric
Förvärvare: Södervall, Maria Ann-Christine
Överlåtare: Kämpe, Karl Ulf Roger

▶ Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
Fastighet: Lindesberg Hatten 3
Adress: Kungsgatan 46, 71130 Lindesberg; Fler adresser finns
Pris: 2 950 000 kr
Förvärvare: Fastigheter I Linde Ab
Överlåtare: Graphitrade Ab

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Yxe 4:29
Adress: Järle 319, 71391 Nora
Pris: 1 600 000 kr
Förvärvare: Pettersson, Sara Marika
Förvärvare: Svendsen, Hagbard Mikael Fredrik
Överlåtare: Johansson, Lena Elisabeth
Överlåtare: Moberg, Karl Christer

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Hafsta 4:18
Adress: Hafsta 491, 71196 Storå
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Persson, Johan Bengt
Överlåtare: Persson, Johan Bengt
Överlåtare: Niemi-Impola, Malin Jessica Maria

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Heden 10:2
Adress: Hedvägen 12, 71833 Frövi
Pris: 600 000 kr
Förvärvare: Sandin, Jenny Linnea
Överlåtare: Lidner, Therese
Överlåtare: Jonsson, Tomas

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Korrvike 11:3
Adress: Lövnäsvägen 5, 73271 Fellingsbro
Pris: 150 000 kr
Förvärvare: Kuoppala, Tuomo Johannes
Överlåtare: Lindbergs Dödsbo, Anna Marianne

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Ängeby 16:8
Adress: Soldatvägen 4, 73271 Fellingsbro
Pris: 935 000 kr
Förvärvare: Dahl, Lars Johan
Förvärvare: Rosendahl Andersson, Anna Sara
Överlåtare: Forsberg, Jan Olov
Överlåtare: Forsberg, Irene

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Lindesberg Korrvike 11:3
Adress: Lövnäsvägen 5, 73271 Fellingsbro
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Lindbergs Dödsbo, Anna Marianne
Överlåtare: Lindberg, Anna Marianne